přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 29/2004
Vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin § 6

§ 6
Podrobnosti zařazování porostu do fenotypové třídy a jeho označování
(K § 10 odst. 4 zákona)
(1) Fenotypová klasifikace je zařazování dřevin v porostech do fenotypových tříd podle kritérií uvedených v příloze č. 19. U smíšených porostů se zařazují do fenotypových tříd všechny v porostu zastoupené dřeviny.
(2) Fenotypové klasifikaci podléhají všechny druhy dřevin s výjimkou jejich umělých kříženců. Klasifikují se porosty olše, břízy, jeřábu, topolu, vrby, hrušně polničky a jabloně lesní starší 20 let, jilmu, ořešáku, douglasky tisolisté, jedle obrovské, borovice vejmutovky, třešně ptačí a kaštanovníku jedlého starší 40 let a porosty ostatních dřevin starší 60 let.
(3) Výsledky fenotypové klasifikace se v terénu neoznačují. V lesním hospodářském plánu6) (dále jen "plán") nebo lesní hospodářské osnově7) (dále jen "osnova") jsou označeny podle standardu pro jejich vypracování.
6) § 24 zákona č. 289/1995 Sb.
7) § 25 zákona č. 289/1995 Sb.