přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 136/2004
Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem § 96

§ 96
Roční zpráva o provedených kontrolách hospodářství s chovem zvířat s výjimkou turů, ovcí a koz
(1) Orgány dozoru15) zpracovávají pro příslušný úřad roční zprávu o provedených kontrolách hospodářství s chovem zvířat s výjimkou turů, ovcí a koz do 30. dubna následujícího kalendářního roku.
(2) Roční zpráva o provedených kontrolách hospodářství s chovem zvířat s výjimkou turů, ovcí a koz musí obsahovat
a) počet kontrol provedených podle § 94,
b) výčet jednotlivých kontrolovaných hospodářství, provozoven a osob,
c) počet kontrolovaných zvířat,
d) způsob provedených kontrol (fyzická kontrola celého stáda, vzorkový systém, administrativní kontrola),
e) výčet jednotlivých zjištěných nedodržení povinností stanovených zákonem,
f) počet uložených opatření a sankcí podle § 24 až 27 zákona.
15) § 24 zákona č. 154/2000 Sb., ve znění zákona č. 282/2003 Sb.