přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 136/2004
Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem § 94

§ 94
Kritéria pro výběr hospodářství s chovem zvířat s výjimkou turů, ovcí a koz
(1) Výběr kontrolovaných hospodářství provádí orgány dozoru15) na základě analýzy rizika a koordinuje jej příslušný úřad. Při analýze rizika se vybírají hospodářství ke kontrole na základě posouzení
a) počtu zvířat v hospodářství, včetně informací o zvířatech přítomných a zvířatech na hospodářství evidovaných,
b) veterinárních a hygienických podmínek a dřívější nákazové situace,
c) předávání správných a úplných údajů pověřené osobě,4)
d) výsledků kontrol provedených v minulých letech,
e) ostatních dříve nebo na jiném místě zjištěných nedodržení nebo porušení povinností chovatele stanovených zákonem.
(2) Výběr kontrolovaných provozoven jatek, líhní, shromažďovacích středisek, obchodníků, uživatelských zařízení, asanačních podniků a dopravců provádějí orgány dozoru15) na základě analýzy rizika a koordinuje jej příslušný úřad. Při analýze rizika se vybírají provozovny nebo osoby ke kontrole na základě posouzení
a) předávání správných a úplných údajů pověřené osobě,4)
b) výsledků kontrol provedených v minulých letech,
c) ostatních dříve nebo na jiném místě zjištěných nedodržení nebo porušení povinností stanovených zákonem.
(3) Kontroly pověřené osoby4) probíhají podle plánu stanoveného příslušným úřadem nebo na základě zjištění z jiných kontrol prováděných orgány dozoru.15)
4) § 2 písm. o) zákona č. 154/2000 Sb., ve znění zákona č. 282/2003 Sb. a zákona 130/2006 Sb.
15) § 24 zákona č. 154/2000 Sb., ve znění zákona č. 282/2003 Sb.