přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 136/2004
Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem § 86

§ 86
Způsob evidování přijatých údajů, jejich oprav a způsob jejich přenosu do informačního systému ústřední evidence, včetně termínů
(1) Pověřená osoba4) v databázi ústřední evidence zaznamenává datum přijetí každého hlášení.
(2) Pověřená osoba4) provádí opravy v databázi ústřední evidence na základě hlášení evidovaných osob.
(3) Opravy v databázi a vnitřní kontrolu provádí pověřená osoba4) i na základě pokynu příslušného úřadu podle doporučení orgánů dozoru,15) a to do 10 pracovních dnů, v těch případech, kdy není možné opravné opatření uložit evidované osobě, například z důvodu její neexistence.
4) § 2 písm. o) zákona č. 154/2000 Sb., ve znění zákona č. 282/2003 Sb. a zákona 130/2006 Sb.
15) § 24 zákona č. 154/2000 Sb., ve znění zákona č. 282/2003 Sb.