přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 136/2004
Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem § 85

§ 85
Způsob poskytování formulářů potřebných pro získávání údajů do informačního systému ústřední evidence
(1) Pověřená osoba4) poskytuje evidovaným osobám formuláře registračních lístků do 5 pracovních dnů ode dne doručení jejich žádosti o zaslání registračního lístku.
(2) Pověřená osoba4) zasílá do 5 pracovních dnů po doručení registračních lístků evidovaným osobám těmto osobám veškeré potřebné formuláře pro vedení evidence na hospodářství, zařízení nebo provozovně a zasílání hlášení do ústřední evidence a veškeré další podklady a informace potřebné k řádnému vedení této evidence.
(3) Pověřená osoba4) zveřejňuje též veškeré formuláře, včetně popisu struktury a formátu datových souborů, kterými lze nahradit formuláře uvedené v § 32 odst. 2, a informace o jejich vyplňování, včetně kontaktních míst a spojení, na vlastních webových stránkách a pravidelně doplňuje a aktualizuje jejich obsah.
4) § 2 písm. o) zákona č. 154/2000 Sb., ve znění zákona č. 282/2003 Sb. a zákona 130/2006 Sb.