přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 136/2004
Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem § 83

§ 83
Lhůty pro zapracování údajů do informačního systému ústřední evidence
Pověřená osoba4) zanese veškeré údaje, s výjimkou zjištěných nesprávných údajů, poskytované evidovanými osobami do informačního systému ústřední evidence v následujících lhůtách od data doručení:
a) u turů do 5 pracovních dnů,
b) u ovcí a koz do 10 pracovních dnů,
c) u prasat a zvěře ve farmovém chovu do dvacátého dne v kalendářním měsíci,
d) u koní, drůbeže, běžců do 15 pracovních dnů, s výjimkou připouštěcích rejstříků19) koní, kde je lhůta 60 pracovních dnů,
e) u ryb 60 pracovních dnů,
f) u včel v případě hlášení podle § 80 a § 80a odst. 1 do 60 pracovních dnů a v případě hlášení podle § 80a odst. 2 do 10 pracovních dnů.
4) § 2 písm. o) zákona č. 154/2000 Sb., ve znění zákona č. 282/2003 Sb. a zákona 130/2006 Sb.
19) § 28 odst. 3 vyhlášky č. 448/2006 Sb.