přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 136/2004
Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem § 66a

§ 66a
Hlášení o stavech drůbeže v hospodářství, v němž je chováno hejno pro výkrm, včetně kuřat chovaných na maso, nebo hejno pro odchov
(1) Chovatelé drůbeže s hejnem větším než 500 kusů drůbeže pro výkrm včetně kuřat chovaných na maso nebo s hejnem větším než 500 kusů drůbeže pro odchov zasílají pověřené osobě4) údaje o druhu drůbeže, způsobu chovu, kategorii, počtu hejn, kapacitě při zaevidování hospodářství u pověřené osoby4) a dále pak při jakékoli změně těchto údajů. Chovatelé kuřat chovaných na maso zasílají údaj o maximální přípustné kapacitě jednotlivých hal v kg živé hmotnosti kuřat. Pokud chovatel zamýšlí u kuřat chovaných na maso využít hustotu osazení vyšší než 39 kg/m
2
, přikládá též kopii rozhodnutí krajské veterinární správy o povolení chovu kuřat chovaných na maso se zvýšenou hustotou osazení.
(2) Vzor hlášení o stavech drůbeže v hospodářství, v němž je chováno hejno pro odchov nebo hejno pro výkrm, včetně kuřat chovaných na maso, je uveden v příloze č. 12 části 4.
4) § 2 písm. o) zákona č. 154/2000 Sb., ve znění zákona č. 282/2003 Sb. a zákona 130/2006 Sb.