přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 136/2004
Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem § 65

§ 65
Záznamy evidované provozovatelem líhně
V záznamech evidovaných provozovatelem líhně se evidují u každého druhu a kategorie drůbeže
a) jméno, případně jména a příjmení nebo obchodní firma anebo název provozovatele líhně,
b) registrační číslo líhně,
c) datum umístění vajec do inkubátoru,
d) počet vajec vložených do líhně,
e) datum vylíhnutí,
f) počet vajec vyjmutých z líhně,
g) počet, druh a kategorie vylíhnutých mláďat,
h) údaje o odběrateli mláďat.