přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 136/2004
Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem § 31

§ 31
Oznámení o ukončení činnosti pověřené osobě
(1) Ukončí-li chovatel nebo provozovatel svou činnost na některém evidovaném hospodářství nebo v evidované provozovně, oznámí tuto skutečnost pověřené osobě4) do 7 dnů ode dne, kdy k této skutečnosti došlo, a to oznámením o ukončení činnosti.
(2) Chovatel včel oznámí ukončení činnosti zasláním hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť.
(3) Vzor oznámení o ukončení činnosti je uveden v příloze č. 6.
4) § 2 písm. o) zákona č. 154/2000 Sb., ve znění zákona č. 282/2003 Sb. a zákona 130/2006 Sb.