přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 136/2004
Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem § 30

§ 30
Zaevidování provozovatelů jatek, provozovatelů líhní, provozovatelů shromažďovacích středisek, obchodníků, uživatelských zařízení a asanačních podniků u pověřené osoby
(1) Každé zařízení (provozovnu) jatek, líhně, shromažďovacího střediska, obchodníka, uživatelského zařízení a asanačního podniku eviduje pověřená osoba4) v samostatném registru. Jsou-li na stejném katastrálním území evidovány další provozovny nebo hospodářství v držení jedné osoby, mají samostatná registrační čísla.
(2) Provozovny jatek, líhně, shromažďovacího střediska, obchodníka, uživatelského zařízení a asanačního podniku eviduje pověřená osoba4) v samostatném registru na základě přihlášení provozovatele jatek, provozovatele líhně, provozovatele shromažďovacího střediska, obchodníka, uživatelského zařízení nebo asanačního podniku (dále jen "provozovatelé") registračním lístkem, ve kterém musí být uvedeny tyto údaje:
a) název a číselný kód katastrálního území, ve kterém se provozovna nachází,
b) úplná adresa provozovny,
c) jméno, případně jména a příjmení nebo obchodní firma anebo název,
d) identifikační číslo, nebo nemá-li identifikační číslo, rodné číslo, anebo nemá-li rodné číslo, datum narození,
e) adresa trvalého pobytu nebo sídla podnikatele,
f) jméno, případně jména a příjmení kontaktní osoby, její adresa, telefonní číslo, případně e-mail.
(3) Provozovatel, s výjimkou provozovatele líhně, spolu s registračním lístkem předkládá kopii schválení a registrace podle jiných právních předpisů14). Provozovatel líhně předkládá pouze registrační lístek.
(4) Provozovatel se eviduje před zahájením činnosti.
(5) Pověřená osoba4) eviduje provozovatele do 5 pracovních dnů ode dne doručení registračního lístku do ústřední evidence na základě jím zaslaného registračního lístku a přidělí registrační čísla jednotlivým provozovnám.
(6) Případné změny údajů, které byly nahlášeny registračním lístkem, nahlašují provozovatelé pověřené osobě4) do 7 dnů ode dne, kdy k těmto změnám došlo.
(7) Pověřená osoba4) eviduje v registru provozovatelů registrační čísla provozoven a údaje evidované na registračním lístku (odstavec 2).
4) § 2 písm. o) zákona č. 154/2000 Sb., ve znění zákona č. 282/2003 Sb. a zákona 130/2006 Sb.
14) Zákon č. 166/1999 Sb.
Zákon č. 246/1992 Sb.