přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 136/2004
Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem § 24

§ 24
Způsoby a termíny označování ovcí a koz přemístěných z jiných členských států nebo dovezených ze třetích zemí
(1) Ovce a kozy přemístěné z jiných členských států, které nejsou označeny v souladu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie, nebo dovezené ze třetích zemí se označují způsobem uvedeným v § 22 a 23 do 72 hodin ode dne příchodu do místa určení, s výjimkou ovcí a koz dovezených k účasti na svodu zvířat.
(2) Pokud dojde k dalšímu přemístění ovcí nebo koz dovezených k účasti na svodu zvířat na jiné hospodářství, označují se tyto ovce nebo kozy způsobem uvedeným v § 22 a 23 do 72 hodin ode dne příchodu do místa určení.
(3) Ovce a kozy přemístěné z jiných členských států, které zůstávají na území České republiky a které jsou označené v souladu s předpisy Evropské unie, se považují za ovce a kozy označené v souladu s touto vyhláškou.