přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 344/2003
Vyhláška č. 344/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky na tabákové výrobky Příl.2

Příl.2
SEZNAM SLOŽEK, KTERÉ JE POVOLENO POUŽÍVAT PŘI VÝROBĚ TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ
1. Složky povolené při výrobě tabákových výrobků
a) Aromatické a chuťové látky přírodního původu nebo přírodně identické.
b) Umělá sladidla a škrobové látky povolené k použití pro výrobu potravin podle zvláštního právního předpisu.8)
c) Tyto další látky
acetát celulosy, acetát-propionát celulosy, celulosové vlákno a a-alkanoylalkanoáty celulosy,
agar (Gelidium spp.) (E 406),
2-fenyl-1,1-dimethylethyl-acetát,
2-fenyl-1,1-dimethylethyl-butyrát,
isomethyl-a-jonon,
alginát sodný (E 401), hydrogenuhličitan sodný (E 500),
hydrogensíran sodný, uhličitan sodný (E 500), citrát sodný (E 331) a fosforečnan sodný (E 339),
allyl-a-jonon,
arabská guma (Acacia senegal) (E 414),
benzoin,
ethyl(2-naftyl)ether,
methyl(2-naftyl)keton,
butyl-undec-10-enoát,
citronelyl-isobutyrát,
cukry potravinářské, včetně karamelu (E 150), invertního cukru, galaktosy, laktosy, mannosy a maltosy,
čaj a výrobky z čaje,
dextrin (E 1400),
diethyl-sebakát,
2-methyl-5,7-dihydrothieno [3,4-d]pyrimidin,
ethylmaltol (E 637),
ethyl-(3-methyl-3-fenyl-glycidát),
ethylvanilin,
2-(3-fenylpropyl)tetrahydrofuran,
nabobtnalý (želatinový) škrob, kysele hydrolyzovaný škrob (E 1401), včetně dextrinů, oxidované (E 1404) a fosforečné škroby (E 1412, E 1413, E 1414),
geranyl-fenylacetát,
guarová klovatina (Cyamopsis tetragonoloba) (E 412),
hydrogenfosforečnan amonný,
hydroxycitronelal,
chlorid draselný nebo sodný (E 508),
infuzóriová hlinka (křemelina),
1-fenyl-4-methylpentan-2-ol,
kakao a kakaové výrobky,
kapalný parafin BP (E 905),
koření,
kyselina boritá a její sodné nebo draselné soli (E 284),
kyselina křemičitá (E 551),
kyselina pent-4-enová,
látky, které jsou přirozenou součástí surového tabáku,
methyl (2-naftyl)ether,
methyl-okt-2-ynoát,
1-fenyl-4-methylpentan-2-on,
3-(4-isopropylfenyl)-2-methylpropanal,
4-fenyl-2-methylbutanal,
methyl-a-jonon,
heptyl-methyl-karbonát,
methyl (methylsulfanyl) pyrazin (směs izomerů),
octan amonný (E 264), uhličitan amonný (E 503), chlorid amonný (E 510), citrát amonný (E 380), hydroxid amonný (E 527), mléčnan amonný, síran amonný (E 517), vinan amonný, fosforečnan a dihydrogenfosforečnan amonný, amonium-3-methylbutanoát a sulfid amonný,
octan hlinitý, uhličitan hlinitý, citrát hlinitý, mléčnan hlinitý, oxid hlinitý, fosforečnan hlinitý, vinan hlinitý, hydroxid hlinitý a křemičitany hlinité (E 559),
octan hořečnatý, uhličitan hořečnatý (E 504), chlorečnan hořečnatý, citrát hořečnatý (E 345), hydroxid hořečnatý (E 528), mléčnan hořečnatý, oxid hořečnatý (E 530) a fosforečnan hořečnatý (E 343),
octan vápenatý (E 263), uhličitan vápenatý (E 170), chlorid vápenatý (E 509), citrát vápenatý (E 333), hydroxid vápenatý (E 526), mléčnan vápenatý (E 327), hydrogen-nebo dihydrogenfosforečnan vápenatý nebo fosforečnan vápenatý (E 341, E 450, E 451) a vinan vápenatý (E 354),
olej ze semen rohovníku obecného (Ceratonia siliqua) (E 410),
ovoce, sušené ovoce, ovocná drť, ovocná šťáva, koncentrovaná ovocná šťáva a ovocný sirup,
oxid titaničitý (E 171),
1-(4-methhoxyfenyl)pent-1-en-3-on,
p-tolyl-fenylacetát,
p-tolyl-isobutyrát,
p-tolyl-3-methylbutanoát,
pektin (E 440),
pitná voda,
propenylguaethol,
semena máku setého (Papaver somniferum L.),
šelak (E 904),
ethyl(tetramethyl)cyklohexenon (směs izomerů),
thiabendazol (E 233),
tragant (Astragalus spp.) (E 413),
uhličitan draselný (E 501), fosforečnan draselný (E 340) a citrát draselný (E 332).
2. Rozpouštědla a nosiče aromatických látek
propan-1,2-diol (E 1520) (propylenglykol),
butan-1,3-diol,
propan-2-ol (isopropylalkohol),
acetát škrobu (E 1420),
acetylovaný adipát škrobu (E 1422),
aetylovaný fosfát škrobu (E 1414),
benzylalkohol,
ethanol,
ethyl-acetát,
ethyl-citráty (E 1505),
ethyl-laktát,
glycerol (E 442),
glycerol-acetáty (diacetin, triacetin) (E 1518),
lecithiny (E 322),
mono - a diglyceridy mastných kyselin (E 471) včetně jejich esterů s kyselinou octovou (E 472a), mléčnou (E 472b), citronovou (E 472c) nebo vinnou (E 472d),
octany, mléčnany a citráty sodný, draselný a vápenatý (E 261-263, E 325-327, E 331-333),
rozpouštědla a nosiče aromatických látek povolené k použití pro výrobu potravin podle zvláštního právního předpisu,8) sorbitol (E 420),
stearáty vápenatý a hořečnatý (E 470),
uhličitany sodný (E 500), draselný (E 501), vápenatý (E 170) a hořečnatý (E 504), složky označené *) v části 4a).
3. Prostředky pro udržování vlhkosti
a) v cigaretovém tabáku, doutnících a cigarillos, cigaretách, rekonstituovaném tabáku (tabákové fólii) a umělých obalových materiálech
propan-1,2-diol(E 1520) (propylenglykol),
butan-1,3-diol(1,3-butylenglykol),
glycerol-fosfát a jeho sodná, draselná a hořečnatá sůl do maximálního množství 5% v sušině výrobku,
glycerol (E 422),
hydrogenovaný glukosový sirup,
kyselina orthofosforečná (E 338),
triethylenglykol.
b) ve žvýkacím tabáku
glycerol (E 422) do 10% v sušině výrobku,
hydrogenovaný glukosový sirup.
c) ve šňupavém tabáku
propan-1,2-diol (E 1520) (propylenglykol),
butan-1,3-diol,
glycerol (E 422) do 10% v sušině výrobku,
hydrogenovaný glukosový sirup,
kapalný parafin (E 905) do 25% v sušině výrobku.
4. Lepidla a ztužovací činidla
a) pro doutníky a cigarillos, smotky tabáku obsahující tmavý tabák, rekonstituovaný tabák (tabákovou fólii) a umělé obalové materiály a také pro lepidla pro podélný spoj cigaret (záložky), obalový nebo náustkový papír cigaretových filtrů a cigaretových náustků
*) agar-agar (E 406),
*) arabská guma (E 414),
*) jadérka rohovníku obecného (svatojánského chleba) - mletá (E 410) (Ceratonia siliqua),
*) jemná moučka Guco (E 412) (guarová guma),
*) karagenan (E 407),
*) (karboxymethyl)celulosa (E 466) a (karboxymethyl)methylcelulosa a její sodné, draselné, vápenaté nebo hořečnaté soli,
*) kyselina alginová (E 400),
*) lecithiny (E 322),
*) methylcelulosa (E 461), (hydroxyethyl)methylcelulosa a (karboxymethyl)methylcelulosa,
*) sodná (E 401), draselná (E 402), vápenatá (E 404) nebo hořečnatá sůl kyseliny alginové,
*) tragant (E 413),
*) xanthan (E 415),
acetát celulosy (acetylcelulosa),
acetyl-methylcelulosa,
celulosa (E 460),
ethylcelulosa (E 462) a ethyl(hydroxyethyl)celulosa,
galaktany, také modifikované formy,
(hydroxyethyl)celulosa,
(hydroxypropyl)celulosa (E 463) a (hydroxypropyl)methylcelulosa (E 464),
karboxymethylovaný polyaldehyd škrobu připravený oxidací pšeničného škrobu s konverzí glukosových jednotek na dialdehydové min. 90% a stupněm karboxymethylace max. 0,5,
kollodium,
kyselina boritá (včetně draselné a sodné soli) (E 248),
mannany, též modifikované,
mikrokrystalická celulosa (E 460),
šelak (E 904),
škrobový aldehyd vyrobený oxidací kukuřičného škrobu, s konverzí na aldehyd minimálně 90%,
želatina,
b) lepidla pro podélný spoj cigaret, obalový nebo náustkový papír cigaretových filtrů a cigaretových náustků směsi vytvořené z
aa) vodných disperzí poly(vinyl-acetátu), také jeho částečně hydrolyzované formy, nebo kopolymerů vinyl-acetátu s vinylestery nasycených alifatických karboxylových kyselin s délkou řetězce do C18 nebo s ethenem,
bb) vodné roztoky poly(vinylalkoholu); do těchto směsí mohou být přidány též acetáty glycerolu.
c) pro rekonstituovaný tabák (tabákovou fólii) glyoxal do maximálního množství 2% v sušině výrobku,
melamin-formaldehydová pryskyřice do maximálního množství 2% v sušině výrobku,
močovino-formaldehydová pryskyřice.
d) pro dýmkový a lulkový tabák
agar-agar (E 406),
arabská guma (E 414),
e) pro žvýkací tabák
arabská guma (E 414) do maximálního množství 25% sušiny výroby
5. Modifikátory spalování
aktivní uhlí,
hydrogensíran sodný (E 514),
hydrogenuhličitan sodný (E 500),
hydroxid amonný (E 527),
hydroxid draselný (E 525),
hydroxid hlinitý,
hydroxid hořečnatý (E 528),
hydroxid sodný (E 524),
hydroxid vápenatý (E 526),
chlorid amonný (E 510),
chlorid draselný (E 508),
chlorid hořečnatý (E 511),
chlorid sodný,
chlorid vápenatý (E 509),
karboxylové kyseliny s dlouhým řetězcem a jejich vápenaté nebo draselné soli,
močovina (E 927b),
oxid hlinitý,
oxid hořečnatý (E 530),
oxid titaničitý (E 171),
oxid vápenatý (E 529),
přírodní a uměle připravené silikáty a aluminosilikáty Na, K, Ca, Mg, Al a Fe (E 552, E 553a, E 554, E 555, E 556, E 558 a E 559), síran amonný (E 517),
síran draselný (E 515),
síran draselno-hlinitý (E 522),
síran hlinitý (E 520),
síran hořečnatý (E 518),
síran vápenatý (E 516),
hořečnaté soli kyselin uhličité (E 504), fosforečné (E 343), mravenčí, octové, jablečné, citronové, vinné, mléčné, amidosírové a jantarové (E 470b),
sodné, draselné, vápenaté a amonné soli kyselin uhličité, mravenčí, octové, jablečné, citronové, vinné, mléčné, fosforečné, amidosírové a jantarové (E 170, E 500, E 501, E 503, E 261 - 263, E 380 - 383, E 335, E 336, E 354, E 325 - 327, E 339 - 341),
talek (E 553b),
vinan sodnodraselný (E 337).
6. Složky na cigaretový papír, rekonstituovaný tabák (tabákovou fólii) a umělé obalové materiály z rekonstituovaného tabáku
celulosa, která obsahuje látky uvedené v částech 4a) a 5),
glyoxal (tabáková fólie nebo papír),
hydroxid draselný (E 525),
hydroxid sodný (E 524),
kyselina chlorovodíková (E 507).
7. Látky na filtry a náustky cigaret, doutníků nebo cigarillos
acetát celulosy (acetylcelulosa),
acetáty glycerolu (diacetin, triacetin),
aktivní uhlí,
brilantní modř FCF (E 133),
citronan sodný (E 331),
ethyl-citráty (di- a tri-) (E 1505),
glycerol (E 422),
guma gellan (E 418),
hydratovaný křemičitan hořečnatý (pemza) (E 553),
indigotin (E 132),
mentol,
modifikovaný škrob,
oxid hlinitý,
oxid křemičitý (E 551),
oxid titaničitý (E 171) do 2 % hmotnosti filtru,
papír, celulosa (E 460),
polyethylen,
polypropylen,
přírodní a uměle připravené silikáty a aluminosilikáty Na, K, Ca, Mg, Al a Fe (E 552, E 553a, E 553b, E 554, E 555, E 556, E 558 a E 559),
silikagel,
slunečnicový olej,
směsi získané z vodných disperzí poly(vinyl-acetátu) - stejné, jako jsou uvedeny v 4b.aa) a 4b.bb),
sorbitol (E 420),
tartrazin (E 102),
triethyleneglykol-diacetát,
triglyceridy se středně dlouhým řetězcem,
želatina.
8. Složky na obalový nebo náustový papír cigaretových filtrů a cigaretových náustků
hliník (E 173),
hliníková fólie (s ochranným lakem nebo bez něj),
korek a sláma,
papír, papírová lepenka, acetát celulosy (acetylcelulosa).
9
. Lepidla tavná za horka pro obalový nebo náustkový papír cigaretových filtrů a cigaretových náustků
2,6-di-terc-butyl-4-methylfenol,
estery kalafuny s glycerolem a pentaerythritolem a produkty jejich hydrogenace,
kopolymery ethenu a vinylesterů alifatických nenasycených monokarboxylových kyselin C2-C18,
mikrokrystalické vosky (E 907),
parafiny (E 905),
polycyklopentadienová pryskyřice, hydrogenovaná,
polyisobutylen,
směsi maleinátových a akrylátových polymerů,
styrenový kopolymer a roubované kopolymery styrenu, a-methylstyrenu a methylstyrenu (vinyltoluenu).
10. Konzervační prostředky pro rekonstituovaný tabák (tabákovou fólii), lepidla na cigaretový spoj, které se nepoužívají do doutníků, cigarillos a cigaret
ethylester (E 214) a propylester (E 216) kyseliny 4-hydroxybenzoové a jejich sodné soli do 5 gramů na kologram bezvodého produktu, přepočteného na kyselinu benzoovou,
kyselina benzoová (E 210) a její sodná (E 211), draselná (E 202) a vápenatá (E 213) sůl do 5 gramů na kologram sušiny výrobku,
kyselina sorbová (E 200) a její sodná (E 201), draselná (E 202) a vápenatá (E 203) sůl do 2 gramů na kologram sušiny výrobku,
thiobendazol (E 233) pro rekonstituovaný tabák (tabákovou fólii) do 0,6 gramů na kologram sušiny výrobku.
Použije-li se směs konzervačních látek, je nutno volit koncentrace konzervačních látek K
1
,...,K
n
tak, aby hodnota HM nepřekročila 100:

      K
1
K
n
HM = ----- 100 + ----- + -----100, HM
1
HM
n
kde: K
1
je koncentrace použité konzervační látky 1 v sušině výrobku (hmot.%) HM
1
je maximální přípustné množství konzervační látky 1 v sušině výrobku (hmot.%) K
n
je koncentrace n-té použité konzervační látky v sušině výrobku (hmot.%) HM
n
je maximální přípustné množství n-té konzervační látky v sušině výrobku (hmot.%).
formaldehyd (E 240),
hexamethylentetramin (E 239),
4-hydroxybenzoát sodný,
kyselina 4-hydroxybenzoová,
metyl-4-hydroxybenzoát (E 218),
methyl-4-hydroxybenzoát sodný (E 219).
11. Barviva
a) pro cigaretový papír, rekonstituovaný tabák (tabákovou fólii), obalové materiály a pojiva doutníků a cigarillos z rekonstituovaného tabáku
amarant (E 123) (C.I.16185),9)
azorubin (E 122) (C.I.14720),9)
karamel (kulér) (E 150),
brilantní čerň BN (E 151) (C.I.28440),9)
brilantní modř FCF (E 133) (C.I.42090),9)
carbo medicinalis vegetalis (E 153) (rostlinné aktivní uhlí),
červánková žluť FCF (E 110) (C.I.15985),9)
erythrosin (E 127) (C.I.45430),9)
huminové kyseliny a jejich soli s alkalickými kovy,
chinolinová žluť (E 104) (C.I.47005),9)
chlorofyly (E 140) (C.I.75810),9)
košenila (E 120) (C.I.75470),9)
košenilová červeň (E 124) (C.I.16255),
kurkumin (E 100) (C.I.75300),9)
oranž GGN (E 111) (C.I.15980),9)
patentní modř V (E 131) (C.I.42051),9)
pigmentová červeň 184 (C.I.12487),9)
pigmentová žluť 13 (C.I.21100),9)
Ponceau 4R (C.I.16255),9)
riboflavin (E 101),
tartrazin (E 102) (C.I.19140),9)
vodný extrakt dřeva stromu Haemytoxylon campechianum,
vodný extrakt řešetláku počistivého (Rhamnus catharicus),
vodný extrakt žlutého dřeva mořeny barvířské (Morus tinctoria),
xanthofyly (E 161),
sloučeniny výše uvedených barviv s hliníkem, vápníkem a hořčíkem (laky),
alizarinový hlinikový lak (C.I.58055),9)
antrachinonová modř (C.I.69800),9)
barviva povolená k použití pro výrobu potravin podle zvláštního
právního předpisu,8)
čerň 7984 (C.I.27755),9)
chlorofyl, komplexy s mědí (E 141) (C.I.75815),9)
chrysoin S (E 103) (C.I.14270),9)
kakao a kakaové výrobky,
karamel amonný (E 150c),
karamel sulfitový (E 150b),
karamel amoniumsulfitový (E 150d),
kávové extrakty,
lasturová zlatá (zlatá bronz),
orseille (karmín),
paražluť AB (E 105) (C.I.13015),9)
Ponceau 6R (C.I.16290),9)
prášek z kokosových skořápek,
síran barnatý (pigmentová běloba 21) (C.I.77120),
šarlatová červeň (E 125) (C.I.14810),9)
uhličitan vápenatý (E 170) (C.I.77220),9)
ultramarinová modř (C.I.77007).9)
b) pro obalový nebo náustkový papír cigaretových filtrů a náustků pro cigarety a doutníky
látky uvedené v části 10a),
prášek z kokosových skořápek,
oxid titaničitý (E 171), také ve směsi se slídou, jejíž obsah nesmí překročit 75%,
oxidy a hydroxidy železa (žluť, červeň, hněď, čerň) (E 172) (C.I. 77489, 77491, 77492,, 77499),9)
síran vápenatý (E 516),
hliník v pigmentu (E 173) (C.I.77000),9)
uhličitan vápenatý (E 170) (C.I.77220),9)
zlatá bronz (slitina mědi a zinku s maximálním obsahem zinku 15%),
zlato v pigmentu (E 175) (C.I.77480).9)
c) pro lepidla, plnicí a ztužovací činidla doutníků, cigarillos,
dýmkového a lulkového tabáku
karamel (kulér) (E 150),
karamel amonný (E 150c),
karamel sulfitový (E 150b),
karamel amoniumsulfitový (E 150d).
d) pro žvýkací tabák
síran železitý,
tanin (E 181).
e) pro šňupavý tabák
carbo medicinalis vegetalis (E 153) (rostlinné aktivní uhlí),
indigotin I (E 132) (C.I.73015),9)
oxid železitý, červeň (E 172) (C.I.77491),9)
síran železitý,
tanin (E 181).
12. Změkčovadla pro tiskové barvy a laky na cigaretový papír, cigaretové filtry, obalový nebo náustkový papír cigaretových filtrů a cigaretové náustky
acetáty glycerolu (diacetin, triacetin),
dibutyl-ftalát (E 1518),
diisobutyl-ftalát,
epoxidovaný sojový olej,
dioktyl-adipát (DOA),
triethyl-citrát (TEC) (E 1505),
acetát-isobutyrát sacharosy (SAIB) (E 444),
tributyl-O-acetylcitrát (ATBC).
13. Pojiva pro tiskařské barvy a laky na obalový nebo náustkový papír cigaretových filtrů a cigaretové náustky
látky uvedené v části 3a),
acetát-propionát celulosy,
isobyturát sacharosy,
kopolymery ethenu a vinyl-acetátu,
poly(vinyl-butyrát).
14. Složky pro přímý tisk na cigaretový papír, na obalový nebo náustkový papír cigaretových filtrů a filtrové náustky
alkydové pryskyřice (polyestery vícesytných alkoholů a kyseliny ftalové), také modifikované mastnými kyselinami (C6 a vyšší),
alurová červeň AC (E 129) (C.I.16035),9)
antrachinonová modř (E 130) (C.I.69800),
karamel (kulér) (E 150),
barviva uvedená v částech 10a, 10b,
brilantní modř FCF (E 133) (C.I.42090),9)
čerň 7984 (E 152) (C.I.27755),9)
červeň 2G (E 128) (C.I.15860),9)
deodorizovaný minerální olej v množství do 25 obj. % v tiskové barvě,
hněď FK (E 154),
hněď HT (E 155) (C.I.20285),9)
hydrogenované estery kalafuny s trojsytným - nebo vícesytnými alkoholy C3 - C6,
chrysoin S (E 103) (C.I.14270),9)
kanaxanthin (E 161g) (C.I.40850)9)
karoteny (E 160a) (C.I.75130, C.I.40800),9)
annatto, bixin, norbixin (E 160b) (C.I.75120),9)
paprikový extrakt, kapsanthin, kapsorubin (E 160c),
lykopen (E 160d) (C.I.75125),9)
Beta-apo-8-karotenal (E 160e) (C.I.40820),9)
ethylester kyseliny beta-apo-8-karotenové (E 160f) (C.I.40825),9)
oxidy a soli kobaltu, manganu, železa, vápníku, zirkonu a ceru a naftenových kyselin, nasycených monokarboxylových kyselin C9 - C11 typu R
1
R
2
R
3
CCOOH a 2-ethylhexanové kyseliny,
kondenzační produkty a etherifikované kondenzační produkty jednosytných nebo vícesytných nebo alkylfenolů a formaldehydem, kyselina akrylová nebo kalafuna modifikované kyselinou maleinovou a jejími estery s trojsytnými nebo vícesytnými alkoholy C3 - C6,
kyselina orthokřemičitá (E 551),
složky uvedené v částech 11) a 12),
lutein (E 161b),
mastné kyseliny vyšší než C6 modifikované fenolformaldehydovou pryskyřicí,
modifikovaná fenolformaldehydová kalafuna,
modifikovaná xylenformaldehydová kalafuna,
orseille (E 121),
oxid hlinitý,
paražluť AB (E 105) (C.I.13015),9)
parafin (E 905),
pigmentová brilantní acilanová modř FFR (C.I.42735),9)
pigmentová červeň 1 (rozpustná červeň 1, ceresová červeň G1) (C.I.12150),9)
pigmentová ftalocyaninová zeleň (C.I.74260),9)
pigmentová kyselá violeť R (C.I.45190),9)
pigmentová kyselá zeleň 1 (C.I.10020),9)
pigmentová kyselá zeleň 22 (C.I.42170),9)
pigmentová modř 15 (C.I.74160),9)
pigmentová modř 16 (C.I.74100),9)
pigmentová modř Victoria B (+C.I.44045),9)
pigmentová modř Victoria R (C.I.44040),9)
pigmentová sudanová modř 2,
pigmentová violeť 3 (C.I.42535),9)
pigmentová žluť 29 (rozpustná žluť 29) (C.I.21230),9)
pigmentový rubín BK (E 180) (C.I.15850),9)
Ponceau 6R (E 126) (C.I.16290),9)
betalainová červeň, betanin (E 162), včetně z extraktů z červené řepy,
slída,
pigmenty, též oxid titaničitý, se slídou,
stříbro v pigmentu (E 174),
šarlatová červeň GN (E 125),
uhličitan hořečnatý (E 504),
vysychavé nenasycené oleje, zvláště olej ze lněného semene, dřevný olej, včetně zahuštěných olejů vyrobených pouze zahříváním, xylenformaldehydové živice a jejich kondenzační produkty s fenolem nebo alkylfenoly,
zeleň S (E 142) (C.I.44090).9)
15. Ostatní přísady
a) pro žvýkací tabák
hydrogenvinan draselný (vinný kámen) (E 336),
chlorid amonný (E 150),
chlorid vápenatý (E 509),
sacharin (E 954),
síran draselno-hlinitý.
b) pro šňupavý tabák
butan-1,3-diol,
droždí,
hydrogenvinan draselný (vinný kámen) (E 336),
hydroxid amonný (E 527),
hydroxid vápenatý (E 526),
chlorid amonný (E 510),
chlorid vápenatý (E 509),
jedlé tuky a oleje,
karbamát amonný (sůl z jeleního rohu),
tonkové semeno (boby) zbavené kumarinu (šňupavý tabák může obsahovat nejvýše 0,003% kumarinu),
uhličitan draselný (E 501),
uhličitan sodný (E 500),
uhličitan vápenatý (E 170).
c) pro bílý šňupavý prášek
chlorid amonný (E 510),
chlorid vápenatý (E 509),
karbamát amonný (sůl z jeleního rohu),
uhličitan sodný (E 500),
uhličitan vápenatý (E 170).
8) Vyhláška č. 53/2002 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky použití látek přídatných, pomocných a potravních doplňků, ve znění vyhlášky č. 233/2002 Sb.
9) Identifikační číslo Colour Indexu (C.I.), které garantuje identitu barviva při používání názvů v cizích jazycích.