přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 79/2007
Nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření Příl.8

Příloha 8
Seznam účinných látek, které nesmí být obsaženy v přípravcích na ochranu rostlin používaných v rámci podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí titulu integrovaná produkce (§ 8)
A. Zakázané účinné látky v přípravcích na ochranu rostlin (ovocné stromy a keře)
alpha-cypermethrin
bifenthrin
carbofuran
cypermethrin
deltamethrin
dimethoate
fenazaquin
fenpyroximate
chlorpyrifos
chlorothalonil
lambda-cyhalothrin
pirimiphos-methyl
pyrethriny (= směs přírodních pyrethroidů)
triazamate
zeta-cypermethrin
B. Zakázané účinné látky v přípravcích na ochranu rostlin (réva vinná) alpha-cypermethrin
bifenthrin
carbofuran
cypermethrin
deltamethrin
dichlobenil
dimethoate
diquat dibromide
fenazaquin
fenithrothion
fenpyroximate
chlorpyrifos-methyl
chlorpyrifos
chlorothalonil
lambda-cyhalothrin
paraquat
pirimiphos-methyl
propyzamide
pyrethriny (= směs přírodních pyrethroidů)
terbuthylazine
triazamate
zeta-cypermethrin
C. Zakázané účinné látky v přípravcích na ochranu rostlin (zelenina a přerušovací plodiny v rámci pěstování zeleniny)
bifenthrin
bifenox
carbofuran
carbosulfan
dichlobenil
dimethoate
diquat dibromide
fenazaquin
fenpyroximate
fipronil
chlorpyrifos
pirimiphos-methyl
pyrethriny (= směs přírodních pyrethroidů)
terbuthylazine
triazamate
zeta-cypermethrin