přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 75/2007
Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě § 4

§ 4
Platba
Platba je poskytována Státním zemědělským intervenčním fondem (dále jen "Fond") na půdní blok6), popřípadě jeho díl evidovaný v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů7) (dále jen "evidence půdy"), nacházející se v méně příznivé oblasti podle § 2 nebo v oblasti Natura 2000 podle § 3 s kulturou travní porost8).
6) § 3a odst. 3 a 4 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb.
7) § 3a až 3i zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 441/2005 Sb.
8) § 3i písm. b) zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 441/2005 Sb.