přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 7/2004
Vyhláška č. 7/2004 Sb., o posouzení podmínek pro bažantnice a o postupu, jakým bude vymezena část honitby jako bažantnice § 2

§ 2
Posuzování dalších podmínek
(1) Druhová skladba lesních porostů a pozemků s keři nebo dalšími dřevinami (např. remízky, meze) se zastoupením
a) do 40 % jehličnany a 60 % a více listnáče - se posuzuje jako vhodná,
b) 40 % - 60 % jehličnany a 40 % - 60 % listnáče - se posuzuje jako méně vhodná,
c) nad 60 % jehličnany a pod 40 % listnáče - se posuzuje jako nevhodná.
(2) Plošné zastoupení plodonosných keřů (např. trnka, šípek, brslen, ptačí zob) na ploše z celkové výměry lesních pozemků nebo pozemků s keři nebo dalšími dřevinami (např. remízky, meze)
a) nad 5 % - se posuzují jako vhodná,
b) 2 % - 5 % - se posuzují jako méně vhodná,
c) do 2 % - se posuzují jako nevhodná.
(3) Plochy oseté nebo osázené plodinami vhodnými pro bažantí zvěř ve výměře z celkové plochy bažantnice
a) nad 2 % - se posuzuje jako vhodné,
b) 1 % - 2 % - se posuzuje jako méně vhodné,
c) do 1 % - se posuzuje jako nevhodné.
(4) Zemědělsky využívané pozemky s malými výměrami zemědělských kultur do 1 ha, které jsou převážně lemovány přírodními společenstvy dřevin s bylinným patrem, zaujímající plochu z celkové výměry zemědělských pozemků navrhovaných na bažantnici
a) nad 30 % - se posuzují jako vhodné,
b) 10 % - 30 % - se posuzují jako méně vhodné,
c) do 10 % se posuzují jako nevhodné.
(5) Výsadba dočasných krytů ze zemědělských plodin (např. kukuřice, čirok, sója) a přítomnost hustých krytů ze zemědělských plodin pro zvěř i v zimním období na zemědělských pozemcích navrhovaných na bažantnici
a) nad 30 % - se posuzuje jako vhodná,
b) 10 % - 30 % - se posuzuje jako méně vhodná,
c) do 10 % - se posuzuje jako nevhodná.