přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 356/2004
Vyhláška č. 356/2004 Sb., o sledování (monitoringu) zoonóz a původců zoonóz a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka Příl.3

Příl.3
KOORDINOVANÉ MONITOROVACÍ PROGRAMY
Jsou-li ustaveny koordinované monitorovací programy uvedené v § 5, musí být definovány alespoň tyto charakteristiky monitorovacího programu:
- jeho účel;
- jeho doba trvání;
- geografická oblast nebo region;
- jakých zoonóz a původců zoonóz se týká;
- typ odebíraných vzorků a další požadované údaje;
- minimální schémata odběru vzorků;
- typ laboratorních vyšetřovacích metod;
- úkoly příslušných orgánů;
- prostředky, jež mají být přiděleny;
- předpokládané náklady a způsob jejich financování;
- metoda a doba hlášení výsledků.