přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 356/2004
Vyhláška č. 356/2004 Sb., o sledování (monitoringu) zoonóz a původců zoonóz a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka Příl.2

Příl.2
POŽADAVKY NA MONITOROVÁNÍ REZISTENCE VŮČI ANTIMIKROBIÁLNÍM LÁTKÁM
A. Všeobecné požadavky
Musí být zajištěno, aby monitoring rezistence vůči antimikrobiálním látkám prováděný podle § 7 poskytoval alespoň následující informace:
1. druhy zvířat, kterých se monitoring týká;
2. bakteriální druh a/nebo kmen, kterého se monitoring týká;
3. systém odběru vzorků, který je použit při monitoringu;
4. antimikrobiální látky, kterých se monitoring týká;
5. laboratorní metodiku použitou pro detekci rezistence;
6. laboratorní metodiku použitou pro identifikaci mikrobiálních izolátů;
7. metody použité pro sběr dat.
B. Specifické požadavky
Musí být zajištěno, aby monitoring rezistence vůči antimikrobiálním látkám poskytoval odpovídající informace, alespoň pokud jde o reprezentativní počet izolátů Salmonella spp., Campylobacter jejuni a Campylobacter coli získaných ze skotu, prasat, drůbeže a potravin živočišného původu získaných od těchto druhů zvířat.