přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 202/2004
Vyhláška č. 202/2004 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání afrického moru prasat § 12

§ 12
Čištění, dezinfekce, dezinsekce
Čištění, dezinfekce a dezinsekce nařízené v souladu s § 13 odst. 1 písm. c) a § 49 odst. 1 písm. d) zákona jsou prováděny
a) schválenými dezinfekčními a insekticidními prostředky a v koncentracích schválených krajskou veterinární správou,
b) pod úředním dozorem v souladu s pokyny úředního veterinárního lékaře a v souladu se zásadami a postupy stanovenými v příloze č. 2 k této vyhlášce.