přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 376/2003
Vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí § 26

§ 26
(1) Zjistí-li orgány státního veterinárního dozoru v místě prodeje produktů dovážených z třetích zemí, že na pohraniční veterinární stanici jiného členského státu nebo ve skladu uvedeném v § 14 odst. 1 nejsou dodržovány předpisy Evropské unie upravující dovoz a tranzit produktů z třetích zemí na území Unie, uvědomí o tom Státní veterinární správa neprodleně příslušný úřad tohoto členského státu s tím, aby ji informoval o výsledcích šetření, přijatých opatřeních a jejich důvodech. Nepovažuje-li Státní veterinární správa tato opatření za dostatečná, učiní je předmětem společného jednání o možnostech a prostředcích nápravy.
(2) O opakovaném pochybení uvědomí Státní veterinární správa Komisi a členské státy.
(3) Státní veterinární správa může požádat členský stát uvedený v odstavci 1, aby po dobu šetření Komise posílil veterinární kontroly na příslušné pohraniční veterinární stanici nebo v příslušném skladu. Zároveň může být posílena veterinární kontrola dovážených produktů stejného původu.