přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 376/2003
Vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí § 20

§ 20
(1) Zpětný dovoz zásilky produktů, které pocházejí z území Unie a byly odmítnuty třetí zemí, nelze odmítnout, jestliže příslušný úřad, který vydal osvědčení provázející produkty, souhlasí s jejich vrácením a jestliže jsou splněny podmínky § 37 odst. 2 zákona.
(2) Přeprava zpětně dovážených produktů až do podniku původu probíhá v nepropustných dopravních prostředcích, označených a zapečetěných příslušným úřadem tak, aby při jakémkoli otevření dopravního prostředku byly pečetě porušeny.
(3) Úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice, který povoluje přepravu podle odstavce 2, informuje o ní příslušný úřad v místě určení prostřednictvím počítačové sítě7).
7) Vyhláška č. 329/2003 Sb.
Například rozhodnutí Komise 2004/292/ES ze dne 30. března 2004 o zavedení systému Traces a o změně rozhodnutí 92/486/EHS.