přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 373/2003
Vyhláška č. 373/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se živočišnými produkty Příl.1

Příl.1
OBLASTI ČINNOSTI
Oblast I:  Čerstvé maso
      (Směrnice Rady 64/433/EHS ze dne 26. června 1964,
      o hygienických podmínkách  produkce čerstvého masa
      a obchodování s čerstvým masem.)

Oblast II: Drůbeží maso
      (Směrnice Rady 71/118/EHS ze dne 15. února 1971,
      o hygienických otázkách produkce čerstvého drůbežího
      masa a jeho uvádění na trh.)

Oblast III: Masné výrobky
      (Směrnice Rady 77/99/EHS ze dne 21. prosince 1976,
      o veterinárních problémech při výrobě masných výrobků
      a některých dalších výrobků živočišného původu a při
      obchodování s nimi.)

Oblast IV: Maso v kouscích
      (Směrnice Rady 94/65/ES ze dne 14. prosince 1994,
      stanovující požadavky na výrobu mletého masa a masných
      polotovarů a jejich uvádění na trh.)

Oblast V:  Vaječné výrobky
      (Směrnice Rady 89/437/EHS ze dne 20. června 1989,
      o hygienických  a  zdravotních  podmínkách  výroby
      vaječných výrobků a jejich uvádění na trh.)

Oblast VI: Produkty rybolovu
      (Směrnice Rady 91/493/EHS ze dne 22. července 1991,
      stanovující hygienické podmínky produkce a uvádění na
      trh produktů rybolovu.
      Směrnice Rady 92/48/EHS ze dne 16. června 1992,
      stanovující minimální hygienické předpisy vztahující
      se na produkty rybolovu, získané na palubě určitých
      lodí podle čl. 3 odst. 1 písm. a) bodu i) směrnice
      91/493/EHS.)

Oblast VII: Mlži
      (Směrnice Rady 91/492/EHS ze dne 15. července 1991,
      stanovující hygienické podmínky produkce a uvádění na
      trh živých mlžů.)

Oblast VIII: Mléko a mléčné výrobky
      (Směrnice Rady 92/46/EHS ze dne 16. června 1992,
      stanovující hygienické předpisy pro výrobu a uvádění
      na trh syrového  mléka, tepelně ošetřeného mléka
      a mléčných výrobků.)

Oblast IX: Králičí maso a maso zvěře ve farmovém chovu
      (Směrnice Rady 91/495/EHS ze dne 27. listopadu 1990,
      o hygienických  a veterinárních  otázkách produkce
      králičího masa a masa zvěře z farmového chovu a jejich
      uvádění na trh.)

Oblast X:  Maso volně žijící lovné zvěře
      (Směrnice Rady 92/45/EHS ze dne 16. června 1992,
      o hygienických a veterinárních otázkách usmrcování
      volně žijící zvěře a uvádění masa volně žijící zvěře
      na trh.)

Oblast XI: Ostatní produkty živočišného původu
      (Směrnice Rady 92/118/EHS ze dne 17. prosince 1992,
      stanovující  veterinární  a  hygienické požadavky,
      kterými se ve Společenství řídí obchodování a dovoz
      produktů, které  nepodléhají požadavkům stanoveným
      zvláštními předpisy Společenství uvedenými ve směrnici
      89/662/EHS v příloze A kapitole I a, pokud jde
      o patogeny, ve směrnici 90/425/EHS.)