přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 291/2003
Vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech Příl.1

Příl.1
SLEDOVANÉ LÁTKY
SKUPINA A - Látky s anabolickým účinkem a nepovolené látky:
1. Stilbeny, deriváty stilbenů, jejich soli a estery
2. Látky s thyreostatickým účinkem
3. Steroidy
4. Laktony kyseliny resorcylové včetně zeranolu
5. Beta agonisté
6. Látky s farmakologickým účinkem, pro které nemohou být stanoveny žádné maximální limity7)
SKUPINA B - Veterinární léčivé přípravky (včetně nepovolených látek, které by mohly být použity pro veterinární účely) a látky kontaminující:
1. Antibakteriální látky včetně sulfonamidů a chinolonů
2. Ostatní veterinární léčivé přípravky:
a) Antihelmintika
b) Antikokcidika včetně nitroimidazolů
c) Karbamáty a pyretroidy
d) Sedativa
e) Nesteroidní protizánětlivá léčiva
f) Ostatní farmakologicky účinné látky
3. Látky kontaminující životní prostředí a ostatní látky:
a) Organochlorované sloučeniny včetně PCB
b) Organofosfáty
c) Chemické prvky
d) Mykotoxiny
e) Barviva
f) Ostatní
7) Příloha č. 1 skupina IV vyhlášky č. 273/2000 Sb., kterou se stanoví nejvyšší přípustné zbytky veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě v potravinách a potravinových surovinách, ve znění pozdějších předpisů.