přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 290/2003
Vyhláška č. 290/2003 Sb., o veterinárních přípravcích a veterinárních technických prostředcích § 18

§ 18
Závěrečná zpráva
(1) Závěrečná zpráva, kterou zpracovává zadavatel, musí obsahovat
a) identifikační údaje o zadavateli a zkoušejícím,
b) název klinicky hodnoceného veterinárního technického prostředku,
c) charakteristiku klinického hodnocení s uvedením jeho výsledku, d) údaje o jednotlivých částech klinického hodnocení, jmenovitě o
1. ověření vhodnosti veterinárního technického prostředku k použití k určenému účelu,
2. projektu klinického hodnocení,
3. zabezpečení věrohodnosti údajů,
4. statistickém vyhodnocení výsledku,
5. posouzení bezpečnosti veterinárního technického prostředku z hlediska zvířete použitého ke klinické zkoušce,
6. monitorování vitálních funkcí,
7. výsledku laboratorního vyšetření,
8. případné nežádoucí příhodě.
(2) Závěrečná zpráva obsahuje také datum zahájení a ukončení klinického hodnocení a datum vypracování závěrečné zprávy.