přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 290/2003
Vyhláška č. 290/2003 Sb., o veterinárních přípravcích a veterinárních technických prostředcích § 14

§ 14
Omezení prodeje veterinárních technických prostředků
(1) Pouze osoba, která získala živnostenské oprávnění opravňující k nákupu, skladování a prodeji veterinárních technických prostředků nebo jiné obdobné osvědčení získané v jiném členském státě, a ve stanovených případech získala příslušná povolení vyžadovaná podle zvláštních právních předpisů,5) může prodávat veterinární technické prostředky
a) diagnostické,
b) anestetické a respirační,
c) implantabilní neaktivní a aktivní,
d) využívající ionizující záření.
(2) Formou samoobslužného prodeje nebo prodejem prostřednictvím automatů nelze uvádět do oběhu
a) protézy,
b) ortézy,
c) diagnostické veterinární technické prostředky,
d) anestetické veterinární technické prostředky,
e) implantabilní neaktivní a aktivní veterinární technické prostředky,
f) veterinární technické prostředky využívající ionizující záření,
g) elektromechanické veterinární technické prostředky,
h) stomatologické veterinární technické prostředky.
5) § 9 odst. 1 písm. i) zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.