přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 290/2003
Vyhláška č. 290/2003 Sb., o veterinárních přípravcích a veterinárních technických prostředcích § 13

§ 13
Oznámení o novém veterinárním technickém prostředku
(1) Výrobce nebo dovozce, který uvádí v České republice poprvé do oběhu veterinární technický prostředek, uvede v oznámení Ústavu
a) obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, jde-li o právnickou osobu, anebo jméno, příjmení, místo trvalého pobytu (místo podnikání, liší-li se od místa trvalého pobytu) a identifikační číslo, popř. obchodní firmu, jde-li o fyzickou osobu,
b) oprávnění, na jehož základě vykonává svou činnost,
c) základní údaje o veterinárním technickém prostředku, jimiž jsou
1. název a typ veterinárního technického prostředku,
2. účel jeho použití a návod k jeho použití,
3. použitý způsob posouzení shody,
4. způsob jeho prodeje.
(2) Výrobce nebo dovozce přiloží k oznámení písemné prohlášení o shodě.4)
4) § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.