přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 154/2000
Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) § 4

§ 4
Šlechtitelská činnost a šlechtitelská opatření
Šlechtitelská činnost a šlechtitelská opatření spočívají
a) ve stanovení šlechtitelských programů pro dosažení chovných cílů,
b) ve zjišťování a evidování původu, vlastností a znaků vyjmenovaných hospodářských zvířat,
c) v provádění kontroly užitkovosti, výkonnostních zkoušek, výkonnostních testů, kontroly dědičnosti, posuzování vlastností, znaků a zdraví vyjmenovaných hospodářských zvířat,
d) ve kvalifikovaném odhadu plemenné hodnoty vyjmenovaných hospodářských zvířat,
e) ve vedení plemenných knih nebo plemenářských evidencí,
f) v ověřování a osvědčování původu nebo stanovování genetického typu plemenných zvířat,
g) v hodnocení vyjmenovaných hospodářských zvířat a jejich cílevědomé selekci a připařování v souladu se šlechtitelskými programy a cíli,
h) v ochraně dědičných vlastností a znaků určité populace (genofondu) a udržování genetických zdrojů,
i) ve vystavování dokladů o původu, výkonnosti a hodnotě plemenných zvířat,
j) ve zveřejňování dosažených plemenných hodnot zvířat, výsledků šlechtění a plemenářské činnosti.