přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 346/2006
Vyhláška č. 346/2006 Sb., o stanovení bližších podmínek chovu a drezúry zvířat Příl.3

Příl.3
ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY CHOVU SLONŮ
1. Pro chov slonů musí být splněny tyto podmínky:
a) teplota ve vnitřních prostorech pro slony, včetně stanové stáje, musí být minimálně 15 st. C,
b) sloni nesmí být, s výjimkou dospělých samců, drženi jednotlivě. Mláďata musí vyrůstat s dospělými samicemi. Pokud je v zařízení chován pouze 1 slon (samice), musí být ustájen ve společnosti jiných zvířat, zejména přežvýkavců nebo koní,
c) sloní samci se smějí chovat a vozit v mobilním zařízení jenom tehdy, je-li k dispozici nemobilní objekt vhodný k jejich trvalému ustájení, kde jsou tato zvířata umístěna v neperiodickém období sloního šílenství (tzv. mustu), a který má plochu minimálně 50 m
2
na 1 zvíře.
2. V době, kdy je mobilní zařízení na výjezdu, musí mít sloni k dispozici stan, který slouží jako stáj a vnitřní výběh. Vůz sloužící k přepravě slonů nenahrazuje stanovou stáj. Vůz se může během přepravy využívat jako místo na přenocování slonů, je-li šířka vozu o 50 cm větší než hřbetní výška slonů.
3. Držení na řetězu musí být omezeno na nejnutnější dobu, zejména z důvodu ustájení v noci, v případě přípravy před vystoupením nebo zkouškou, v případě ošetření zvířete nebo pokud je to v zájmu ochrany zvířete nebo člověka. Mimo tyto případy musí být zvířata držena bez řetězů, a to ve výběhu nebo ve stáji, která je k tomu uzpůsobena, a to pod dohledem chovatele.
4. Kromě venkovního výběhu musí být k dispozici zejména při špatných klimatických podmínkách vnitřní výběh ve stanu s plochou minimálně 100 m
2
pro 1 až 3 zvířata, a pro každé další zvíře s plochou o 20 m
2
větší.
5. Na zimovišti musí být k dispozici pevná budova pro ustájení. Za suchého počasí mohou být sloni i v zimě, na krátkou dobu závislou na teplotě a síle větru, umístěni ve venkovním výběhu. V případě teploty nižší než 0 st. C musí být provedena opatření proti omrznutí uší.
6. V době uvázání slonů na řetězech musí být splněny tyto podmínky:
a) stání musí být suché, moč a voda musí bez překážek odtékat, aby v ní zvířata nestála,
b) pro každé zvíře musí být k dispozici plocha minimálně 2,5 krát 4 m,
c) každé zvíře musí být uvázáno na 2 řetězech, jedním na zadní noze a druhým na protilehlé přední noze anebo na krku. Aby se zabránilo vzniku otlaků, musí se řetězy každý den vázat střídavě na pravou nebo levou přední, respektive zadní nohu. Délka řetězů musí být vyměřena tak, aby si uvázaný slon mohl lehnout a udělat jeden krok vpřed a vzad. Řetězy musí být vypolstrované.
7. Při umístění ve venkovním výběhu musí být splněny tyto podmínky:
a) výběh musí být tak velký, aby se zvířata mohla neomezeně pohybovat. Pro 1 až 3 slony musí mít velikost minimálně 250 m
2
, pro každé další zvíře navíc dalších 20 m
2
,
b) nad zvířaty umístěnými ve výběhu musí být zajištěn neustálý dohled.
8. Sloni musí být alespoň jednou týdně sprchováni vodou. Za teploty nižší než 10 st. C se toto může nahradit umytím znečištěných částí těla a kartáčováním kůže.
9. Bez ohledu na čas, který stráví na představení, jsou všechna zvířata alespoň 1 hodinu denně zaměstnána výchovou nebo drezúrou nebo chůzí v doprovodu ošetřovatele nebo jinou činností.