přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 346/2006
Vyhláška č. 346/2006 Sb., o stanovení bližších podmínek chovu a drezúry zvířat § 2

§ 2
(1) Prostory pro drezírovaná zvířata musí
a) být pro drezírovaná zvířata i chovatele nebo ošetřovatele snadno přístupné a čistitelné,
b) umožňovat průběžné provádění dezinfekce, dezinsekce a deratizace tak, aby bylo vyloučeno nadměrné působení stresových vlivů a vlivů na zdraví drezírovaných zvířat; v přítomnosti drezírovaných zvířat nelze k dezinfekci a dezinsekci používat prostředky, které by je svým působením dráždily.
(2) Mobilní zařízení s prostory pro drezírovaná zvířata musí být konstruována a používána tak, aby pro ně byla bezpečná, umožňovala jim zaujímat přirozenou polohu ve stoje i v leže, umožňovala jim odpočinek, byla zabezpečena proti vypadávání krmiva a steliva a vytékání vody, vedlejších živočišných produktů, výkalů a jiných odpadů, a přitom splňovala podmínky pro pohodu drezírovaných zvířat.
(3) Pro drezírovaná zvířata musí být k dispozici kromě mobilních prostor dodatečná technická zařízení, zejména venkovní verandy a vnitřní a venkovní výběhy, která drezírovaná zvířata musí mít možnost využívat, jakmile zařízení pro drezúru zvířat stojí na stanovišti. Při výpočtu minimální plochy klece je možné započítat verandu jenom tehdy, pokud se jí dá docílit plnohodnotného rozšíření vnitřní klece, například pomocí vnějších stěn a střechy.
(4) Manéž musí
a) velikostí odpovídat druhu drezírovaných zvířat, umožňovat jejich bezpečný pohyb, svou konstrukcí a vybavením minimalizovat možnosti jejich poranění nebo jiného poškození,
b) být do výše 8 - 10 cm pokryta zeminou nebo pískem, jestliže podklad manéže netvoří hlinitý nebo písčitý povrch nebo trávník. Na tento podklad se musí navézt stejně vysoká vrstva dřevěných pilin. Jiné materiály lze použít jako podlahu manéže jenom tehdy, pokud jsou tvárné, nepružící, bezpečné pro pohyb a neklouzavé,
c) být zabezpečena proti tvorbě prachu vhodnými opatřeními, například kropením.
(5) Součástí zařízení pro drezúru drezírovaných zvířat jsou skladovací a pomocné prostory, za které se považují samostatné prostory určené ke skladování krmiva, podestýlky a ostatních materiálů.