přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 246/1992
Zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání § 17f

§ 17f
Zvířata chovaná pro použití k pokusům
(1) Myši laboratorní (
Mus musculus
), potkani laboratorní (
Rattus norvegicus
), morčata domácí (
Cavia porcellus
), křečci zlatí (
Mesocricetus auratus
), křečíci čínští (
Cricetulus griseus
), pískomilové mongolští (
Meriones unguiculatus
), králíci domácí (
Oryctolagus cuniculus
), psi domácí (
Canis familiaris
), kočky domácí (
Felis catus
), subhumánní primáti, drápatky vodní a tropické (
Xenopus laevis a tropicalis
), skokani hnědí a levhartí (
Rana temporaria a pipiens
) nebo danio pruhované (
Danio rerio
) smějí být používáni k pokusům pouze tehdy, byli-li pro použití k pokusům chováni.
(2) Od 1. ledna 2013 kosman bělovousý (
Callithrix jacchus
) a 5 let po zveřejnění studie proveditelnosti, která bude obsahovat posouzení zdraví a dobrých životních podmínek zvířat21), pokud tato studie nedoporučuje prodlouženou lhůtu, makak jávský (
Macaca fascicularis
), makak rhesus (
Macaca mulatta
) a ostatní druhy subhumánních primátů mohou být používáni k pokusům, pouze pokud jsou potomky subhumánních primátů chovaných v zajetí nebo pokud pocházejí ze soběstačných populací. Soběstačnou populací se rozumí populace, ve které jsou chována zvířata pocházející pouze z této populace nebo z jiných populací, ne však pocházející z volné přírody, a ve které jsou zvířata chována způsobem, který zajišťuje, že jsou zvyklá na člověka.
(3) Ministerstvo může udělit výjimku z odstavců 1 a 2, je-li uživatelem pokusných zvířat prokázáno, že je to vědecky doloženo.
5a) Čl. 26 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 1/2005.
21) Čl. 10 odst. 1 čtvrtý pododstavec směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/63/EU.