přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Nový právní předpis účinný od 1. 7. 2021

8.4.2021

Nová vyhláška o veterinárních přípravcích a veterinárních technických prostředcích

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 159/2021 Sb., o veterinárních přípravcích a veterinárních technických prostředcích.

Novela veterinárního zákona, která nabyla účinnosti 15. ledna 2020, nově v § 65a až 65d zákona zakotvila podrobnosti řízení o schválení veterinárního přípravku a řízení o zápisu veterinárního technického prostředku.

Na základě této provedené novelizace zákona nyní nová vyhláška, která nahrazuje původní vyhlášku č. 290/2003 Sb., o veterinárních přípravcích a veterinárních technických prostředcích, zejména stanoví:

  • požadavky na jakost veterinárních přípravků a veterinárních technických prostředků,
  • požadavky správné výrobní praxe v případě veterinárních přípravků,
  • náležitosti hlášení nežádoucích účinků nebo závad u veterinárních přípravků, resp. nežádoucích příhod nebo závad u veterinárních technických prostředků,
  • změny u veterinárních přípravků vyžadující odborné hodnocení a změnu rozhodnutí, a
  • obsah údajů uváděných na obalu nebo v příbalové informaci veterinárních přípravků, resp. obalu nebo návodu na použití u veterinárních technických prostředků.
  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem