přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Nový právní předpis platný od 3. 2. 2018

23.1.2018

Novela vyhlášky o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 11/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů.

Novela vyhlášky je vydávána v souladu s ustanovením § 88 odst. 1 písm. b) zákona o rostlinolékařské péči. Jejím cílem je zejména zajištění transpozice prováděcí směrnice Komise (EU) 2017/1279.

Dále novela vyhlášky obsahuje menší formální změny související s doplněním v textu vyhlášky chybějícího škodlivého organismu podle směrnice Rady 2000/29/ES a drobné legislativně technické úpravy.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem