přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Nový právní předpis platný od 24. 5. 2019

24.5.2019

Novela vyhlášky č. 132/2015 Sb., o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly.

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 129/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 132/2015 Sb., o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly, ve znění vyhlášky č. 396/2016 Sb., která nabývá účinnosti dnem 1. července 2019.

Cílem vyhlášky je zejména upravit přílohu č. 1 sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly (fyzikálně-chemické rozbory), a to s ohledem na nově akreditované metody, které Státní zemědělská a potravinářská inspekce hodlá využívat, eventuálně změnu těchto metod.

Do přílohy č. 1 vyhlášky č. 132/2015 Sb. se tak doplňují nově zavedené fyzikálně-chemické metody, ruší se fyzikálně-chemické metody, které již nejsou používány, upravují se názvy některých fyzikálně-chemických metod a upravuje se výše náhrady nákladů za některé fyzikálně-chemické metody (jedná se výhradně o snížení náhrady nákladů).

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem