přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Nový právní předpis platný od 18. 1. 2016

18.1.2016

Novela vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem

Ve Sbírce zákonů je aktuálně publikována vyhláška č. 5/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 18. 1. 2016.

 

V souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 2015/262 dochází například ke zpřesnění určení okamžiku, ke kterému je povinnost koňovitého identifikovat. Pro všechny narozené koňovité tak bude uplatňována jedna lhůta bez ohledu na období, v jakém se koňovitý narodil (dosavadní znění stanovovalo proměnlivou lhůtu 6 až 12 měsíců).

 

Dále se v souvislosti s transponovanou směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2014/64/EU připouští možnost více platných identifikačních čísel pro jednoho jedince. Vzhledem k tomu, že tato identifikační čísla mohou být přidělena v zahraničí, není na místě přezkoumávat správnosti přidělení, ale pro databázi přesto vzniká povinnost taková identifikační čísla zaznamenat. V případě vzniku takové potřeby u tuzemských zvířat se uplatní pravidlo uvedené v poznámce pod čarou, stanovující podmínky, kdy je přidělení dalšího identifikačního čísla nutné.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem