přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Nové právní předpisy platné od 24. 11. 2015

18.11.2015

Nová vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o krmivech

Ve Sbírce zákonů je aktuálně publikována vyhláška č. 295/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o krmivech, s účinností od 24.11.2015. Plně nahrazuje stávající vyhlášku č.  356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech.

Nová vyhláška obsahuje zejména požadavky a podrobnosti pro výrobu, dovoz, používání, balení, označování, přepravu a uvádění na trh krmiv, doplňkových látek a premixů. Dále obsahuje upřesněné pojmy, se kterými vyhláška pracuje, základní popisy a charakteristiky jednotlivých tabulkových příloh, požadavky na krmiva pro zvláštní účely výživy a na doplňkové látky. Vyhláška zpřesňuje administrativní proces registrace a schvalování krmivářských provozů a stanoví požadavky na výrobní zařízení výrobců krmiv a stanovuje principy biologického zkoušení krmiv.        

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem