přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Nové právní předpisy platné od 7. 9. 2016

30.8.2016

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 261/2016 Sb., o tabákových výrobcích, která nabývá účinností od 7. 9. 2016.

Nová vyhláška o tabákových výrobcích

Nová vyhláška na základě zmocnění uvedeného v zákoně o potravinách a tabákových výrobcích stanoví zejména:

 • seznam zakázaných látek, které nesmí obsahovat tabákové výrobky uváděné na trh (například vitaminy, kofein, taurin nebo přísady usnadňující vdechování nikotinu),

 • zakázané prvky a rysy, tj. veškerá sdělení, jež jakýmkoliv způsobem naznačují pozitivní nebo alespoň relativně pozitivní vlastnosti tabákového výrobku,

 • vzhled, vlastnosti a obsah jednotkových balení tabákových výrobků (například jednotkové balení cigaret musí mít kvádrový nebo válcový tvar, nebo formu sáčku),

 • maximální úrovně emisí dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého v cigaretách,

 • způsob označení tabákových výrobků jedinečným identifikátorem a bezpečnostním prvkem,

 • druhy tabákových výrobků a jejich členění na skupiny a podskupiny; tabákový výrobek se označí názvem druhu a skupiny a tabák se označí názvem druhu, skupiny a podskupiny,

 • způsob označení obecným varováním, které zní „Kouření zabíjí – přestaňte nyní.“,

 • způsob označení informačním sdělením, které zní „Tabákový kouř obsahuje přes 70 látek, které prokazatelně způsobují rakovinu.“,

 • způsob uvedení kombinovaného zdravotního varování, které musí obsahovat textové varování, odpovídající barevnou fotografii (obrazové varování) a informaci týkající se odvykání kouření ve znění „Jak přestat kouřit: www.koureni-zabiji.cz.“,

 • podrobnosti oznámení při uvádění na trh tabákových výrobků a tzv. „nových tabákových výrobků, (tj. výrobků, které nespadají pod žádnou ze stávajících kategorií tabákových výrobků a byly uvedeny na trh po 19. květnu 2014),

 • požadavky na komplexní studie, které jsou podle zákona výrobci a dovozci cigaret a tabáku určeného k ručnímu balení cigaret povinni zajistit pro každou přísadu uvedenou v prioritním seznamu vydaném Evropskou komisí,

 • podrobnosti oznámení, na jehož základě se provádí registrace maloobchodního prodejce při přeshraničním prodeji tabákových výrobků na dálku.

Vyhláška je vydána k provedení zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, na základě zmocňovacích ustanovení nově vložených novelou zákona publikovanou ve Sbírce zákonů pod č. 180/2016 Sb.

Cílem právní úpravy je především transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES a dále prováděcích rozhodnutí Evropské komise navazujících na tuto směrnici.   

Nová vyhláška zároveň zcela nahradí vyhlášku č. 344/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky na tabákové výrobky, ve znění vyhlášky č. 316/2012 Sb.

 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem