přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Nové právní předpisy platné od 15. 11. 2016

22.11.2016

Mimořádné podpory na přizpůsobení pro producenty mléka a zemědělce v dalších odvětvích živočišné výroby

Ve Sbírce zákonů bylo publikováno nařízení vlády č. 365/2016 Sb., o stanovení některých podmínek provádění mimořádné podpory na přizpůsobení pro producenty mléka a zemědělce v dalších odvětvích živočišné výroby, které nabývá účinností od 15. 11. 2016.

Nařízení vlády umožní včasné poskytnutí další mimořádné podpory stanovené Evropskou komisí a doplatku mimořádné podpory ze strany členského státu, kterým se částečně zajistí nediskriminační postavení českých chovatelů krav s tržní produkcí mléka a chovatelů prasnic na jednotném evropském trhu a zároveň se přispěje k částečné kompenzaci ztrát chovatelů v odvětví živočišné výroby.

Mimořádnou podporu o celkovém objemu zhruba 559 mil. Kč financovanou z rozpočtu EU
a z rozpočtové kapitoly MZE poskytne Státní zemědělský intervenční fond, a to:

  • chovatelům nejméně 3 krav chovaných v systému chovu s tržní produkcí mléka a
  • chovatelům nejméně 3 prasnic.

Platby mimořádných podpor podle nařízení EU je s ohledem na tíživou ekonomickou situaci chovatelů krav s tržní produkcí mléka a chovatelů prasnic nezbytné administrovat co nejdříve, a proto je termín podávání žádostí chovatelů na Státní zemědělský intervenční fond do 25. listopadu 2016.

Nařízení vlády, který je adaptačního charakteru, tak reaguje na nové nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/1613 ze dne 8. září 2016, kterým se stanoví mimořádná podpora na přizpůsobení pro producenty mléka a zemědělce v dalších odvětvích živočišné výroby.

Nařízení vlády v maximální možné míře vychází z obdobného opatření přijatého koncem roku 2015, a to z nařízení vlády č. 366/2015 Sb., o stanovení některých podmínek provádění dočasné mimořádné podpory pro zemědělce v odvětví živočišné výroby.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem