přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Nové právní předpisy platné od 1. 8. 2015

30.7.2015

Ve Sbírce zákonů je aktuálně publikováno nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, s účinností od 1. 8. 2015.

Nařízení vlády zajišťuje implementaci reformované Společné zemědělské politiky EU do roku 2020 na národní úrovni v oblasti Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 – 2020, pokud jde o poskytování dotací pro zalesňování zemědělské půdy.

Cílem opatření zalesňování zemědělské půdy je posílení udržitelného využívání lesní půdy prostřednictvím prvního zalesnění zemědělské půdy a zvýšení prevence degradace krajiny, zejména snížením rizika vodní a větrné eroze.

Opatření zalesňování zemědělské půdy bude prováděno na vymezené zemědělské půdě vhodné pro zalesnění, která není jinak vhodná pro zemědělskou činnost na základě typologie zalesňovaných půd po konzultacích s Ministerstvem životního prostředí.

Na základě nařízení vlády bude možné v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy poskytovat 3 druhy dotací, a to:

  • dotace na založení lesního porostu,
  • dotace na péči o lesní porost nebo
  • dotace za ukončení zemědělské výroby na zalesněném pozemku.

Opatření zalesňování zemědělské půdy bude žadatelům částečně kompenzovat náklady na zalesnění a péči o lesní porost a příjmy ušlé v důsledku ukončení zemědělské výroby na zalesněném pozemku.

Svým předmětem a vymezením navazuje na předchozí titul zalesňování zemědělské půdy prováděný v  programovém období 2007 - 2013 podle podmínek stanovených nařízením vlády č. 239/2007 Sb.

Na základě požadavku aplikační praxe a ke zvýšení právní jistoty adresátů právních předpisů jsou součástí také drobné technické úpravy nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám (č. 112/2008 Sb.) a nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům
(č. 50/2015 Sb.).

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem