přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Nové právní předpisy platné od 1. 11. 2016

31.10.2016

Novela nařízení vlády k provádění opatření společné organizace trhu v oblasti vinohradnictví a společné organizace trhu s ovocem a zeleninou

Ve Sbírce zákonů bylo publikováno nařízení vlády č. 341/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů, které nabývá účinností od 1. 11. 2016.

Cílem novely nařízení o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství (č. 142/2014 Sb.) je technická úprava týkající se počtu dosazovaných keřů révy vinné (§ 6 odst. 1 písm. d) bodů 1 až 4) a formulační úpravy reagující na skutečnost, že od 1. ledna 2016 je na základě nařízení EU možné k restrukturalizaci a přeměně vinic použít pouze povolení pro opětovnou výsadbu a nikoliv právo na opětovnou výsadbu; pro žádosti, které nebyly vyřízeny před 1. lednem 2016, však zůstala úprava ve vztahu k právům na opětovnou výsadbu zachována.

Důvodem změny tohoto nařízení vlády je zejména úprava způsobu výpočtu podpory u podopatření „Technika zlepšující obhospodařování vinic“, kdy by podpora měla být poskytována na náklady spojené s dosadbou keřů. Státní zemědělský intervenční fond však zjistil, že aktuálně nastavené sazby plně nezohledňují výši celkových nákladů spojených s dosadbou keřů, jelikož nejsou vázány na počet dosazených keřů, ale na finální počet keřů (původních i nových) na vinici.  

Cílem novely o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou (č. 318/2008 Sb.) je vytvořit právní úpravu pro administraci mimořádných opatření v odvětví ovoce a zeleniny vyhlášených Evropskou komisí na rok 2016. Nařízení vlády je obsahově totožné s předchozí právní úpravou provedenou nařízením vlády č. 327/2015 Sb.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem