přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Nové právní předpisy platné od 1. 11. 2016

1.11.2016

Novela nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu

Ve Sbírce zákonů bylo publikováno nařízení vlády č. 351/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů, které nabývá účinností od 1. 11. 2016.

Jediným cílem novely nařízení vlády je provedení drobné legislativně technické změny přílohy č. 1 nařízení vlády č. 262/2012 Sb. (účinné od 1. srpna 2016 a publikované pod č. 235/2016 Sb.) reagující na nově vzniklá katastrální území vzniklá v důsledku zmenšení vojenského újezdu Slavkov u města Libavá (3 novelizační body).

Nařízením vlády se příloha č. 1 nařízení vlády č. 262/2012 Sb. aktualizuje tak, že se jedno katastrální území vypouští a tři katastrální území se nově vkládají.

Rámec platné právní úpravy tvoří směrnice Rady č. 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice) a § 33 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

Cílem nitrátové směrnice EU je snížit znečištění vod způsobované dusičnany ze zemědělských zdrojů a předcházet dalšímu takovému znečišťování.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem