přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Nové právní předpisy platné od 1. 10. 2016

27.9.2016

Ve Sbírce zákonů bylo publikováno nařízení vlády č. 314/2016 Sb., o uznávání organizací producentů a sdružení organizací producentů k provádění společné organizace trhu s vybranými zemědělskými produkty a o změně nařízení vlády č. 282/2014 Sb., o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků. Účinnosti nabývá 1. 10. 2016.

Hlavním cílem nového nařízení vlády je zavedení organizace producentů a sdružení organizací producentů podle stanovených podmínek v oblasti konvenčního i ekologického zemědělství.

V současné době je právně ošetřena pouze možnost sdružování organizací producentů
v odvětví zemědělství pouze u komodity mléko a v sektoru ovoce a zeleniny,
a to nařízením vlády č. 282/2014 Sb. a nařízením vlády č. 318/2008 Sb.

Zavedení organizací producentů a sdružení organizací producentů by mělo usnadnit přizpůsobení nabídky požadavkům trhu, zlepšit jakost zemědělských produktů uváděných na trh, dále by mělo dojít k lepší organizaci produkce, zpracování a uvádění na trh zemědělských komodit.

Členství v organizaci producentů podle návrhu nařízení vlády bude novým preferenčním kritériem pro žadatele v rámci dotačních opatření Programu rozvoje venkova ČR 2014-2020 s cílem zvýšení jejich konkurenceschopnosti na trhu.

Součástí nařízení vlády je také úprava nařízení vlády č. 282/2014 Sb., která uvede do souladu podmínky uznávání organizací producentů v odvětví mléka a mléčných výrobků s podmínkami uznávání organizací producentů v ostatních odvětvích.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem