přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Nové právní předpisy platné od 1. 1. 2017

13.12.2016

Novela vyhlášky č. 89/2006 Sb., o bližších podmínkách pěstování geneticky modifikované odrůdy

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 392/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 89/2006 Sb., o bližších podmínkách pěstování geneticky modifikované odrůdy, ve znění vyhlášky č. 58/2010 Sb., která nabývá účinnosti dne 1. 1. 2017.

Vyhláška č. 89/2006 Sb. se rozšiřuje o stanovení minimální vzdálenosti pěstování geneticky modifikované odrůdy od státní hranice České republiky, kdy je pro brambory, kukuřici a sóju navržena minimální vzdálenost pěstování 400 metrů od státní hranice ČR. Úprava vychází ze stávajících pravidel, konkrétně z hranice 400 metrů, kdy není nutné ohlašování pěstování geneticky modifikovaných odrůd sousednímu pěstiteli.

Ve vyhlášce č. 89/2006 Sb. jsou dále provedeny některé legislativně technické úpravy, například změna názvosloví týkající se dílů půdního bloku v návaznosti na předchozí změnu zákona o zemědělství.

Účelem výše uvedených změn je zejména zajištění transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/412.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem