přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Nová vyhláška a zrušení nařízení vlády

15.7.2015

Ve Sbírce zákonů je aktuálně publikována nová vyhláška č. 172/2015 Sb., o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení, s účinností od 1. 8. 2015. Tato nová vyhláška plně nahrazuje stávající vyhlášku č. 320/2014 Sb., o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení ve vztahu k některým druhům potravin.

Účelem právní úpravy je přesunout požadavky na informační povinnost příjemců potravin živočišného původu z nařízení vlády č. 125/2011 Sb. do nové vyhlášky. Tímto krokem dochází k sjednocení požadavků pro hlášení zásilek potravin živočišného původu s požadavky pro hlášení zásilek potravin rostlinného původu a doplňků stravy a nastavení jednotných podmínek pro všechny provozovatele potravinářských podniků.

Nařízení vlády č. 125/2011 Sb., o stanovení informačních povinností příjemcům živočišných produktů v místě určení, ve znění nařízení vlády č. 212/2014 Sb., bude ke dni nabytí účinnosti vyhlášky č. 172/2015 Sb. zrušeno, a to nařízením vlády č. 174/2015 Sb., kterým se zrušuje nařízení vlády č. 125/2011 Sb., o stanovení informačních povinností příjemcům živočišných produktů v místě určení, ve znění nařízení vlády č. 212/2014 Sb.

Novou vyhláškou č. 172/2015 Sb., dochází po sjednocení požadavků k následujícím změnám u potravin živočišného původu:

  • upuštění od povinnosti hlásit příchod čerstvých produktů rybolovu, živých mlžů, plžů, ostnokožců a pláštěnců určených pro lidskou spotřebu a kolagenových a přírodních střev určených k výrobě potravin,
  • zrušení požadavku na oznamování předpokládané prodejní jednotkové ceny,
  • zkrácení lhůty pro splnění informační povinnosti ze 48 na 24 hodin.

Vyhláškou se dále nově stanoví rozsah informační povinnosti pro provozovatele potravinářského podniku poskytujícího stravovací služby jako příjemce potravin v místě určení, který dosud nebyl vyhláškou č. 320/2014 Sb. upraven. U potravin rostlinného původu a doplňků stravy se na základě poznatků z praxe navrhuje upřesnění jednotlivých požadavků a sjednocení s potravinami živočišného původu vypuštěním slova „předpokládané“ u data příchodu potraviny na místo určení. Komplexní informace o potravinách uváděných poprvé na trh na území České republiky v konečném důsledku vytvoří optimální podmínky pro efektivní výkon dozoru Státní veterinární správy a Státní zemědělské a potravinářské inspekce.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem