přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 219/2000
Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích § 58

§ 58
(1) Nedohodnou-li se organizační složky (§ 51) navzájem, organizační složky a organizace (§ 54 až 56) a nebo tyto organizace navzájem, které z nich bude nadále podle tohoto zákona příslušet hospodaření s majetkem, k němuž do dne nabytí účinnosti tohoto zákona trvalo právo společného hospodaření,72) postupuje se podle § 9 odst. 2.
(2) Pokud se v právních předpisech používá pojem "právo hospodaření",71) "právo společného hospodaření",72) popřípadě "správa"82) a dále pojem "prozatímní správa",73) rozumí se tím vztahy státu a organizací (§ 57 až 59) k majetku podle tohoto zákona.
71) § 64 odst. 2 hospodářského zákoníku.
72) § 64 odst. 3 hospodářského zákoníku.
73) § 65 odst. 3 hospodářského zákoníku.
82) Čl. III bod 4 zákona č. 98/1988 Sb., kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník.