přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 219/2000
Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích § 8

§ 8
Majetek státu
(1) Majetek státu (dále jen "majetek") využívá stát zejména
a) k plnění svých funkcí anebo v souvislosti s plněním těchto funkcí,
b) k zajišťování veřejně prospěšných činností anebo pro účely podnikání.
(2) Zvláštní zákon stanoví, které věci nezbytné k zabezpečování potřeb celé společnosti, rozvoje národního hospodářství a veřejného zájmu smějí být jen ve vlastnictví státu.7)
7) Čl.11 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.