přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Žádosti o přístup na portál eAGRI a do Portálu farmáře SZIF a o přístup do Portálu farmáře z důvodů plnění povinností vyplývajících z novely zákona č. 321/2004 Sb. nebo zjištění podpor de minimis

Žádosti jsou určené pro nové uživatele portálu eAGRI nebo portálu farmáře SZIF, kteří dosud nemají uživatelské jméno (ve formátu 99xxxx) a heslo pro přístup do privátní zóny portálu.

Vytvořil: Ministerstvo zemědělství
Oddělení registrů
Těšnov 65/17, 11000 Praha 1
EPO: Elektronické podání je možné
Oddělení pro podání
E-mailová adresa: podatelna@szifcz
datová schránka SZIF: jn2aiqd

E-mailová adresa: podatelna@mzecz
datová schránka MZe: yphaax8
Místo podání Regionální odbory SZIF

Přístup do Portálu farmáře (přihlašovací jméno začínající hodnotou 99 a heslo) žadatel získá na podatelně Regionálních odborů SZIF a Centrály SZIF. O přístup je možné požádat i na  pracovištích v působnosti jednotlivých Regionálních odborů SZIF. Žadatel může podat žádost o přístup i prostřednictvím datové schránky nebo e-Podatelny s elektronickým podpisem.

Pokud fyzická osoba pošle žádost bez elektronického podpisu či datové schránky, pak bude jeho žádost zamítnuta a musí se osobně dostavit k ověření totožnosti na oddělení příjmu žádostí a LPIS. To samé platí pro osobu, která bude pověřena statutárním zástupcem firmy a nebude moci být identifikovatelná.

Noví žadatelé o přístup do Portálu farmáře z důvodů plnění povinností vyplývajících z novely zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství vyplní vzor "Žádost o přístup do portálu farmáře dle novely zákona č. 321/2004 Sb."

Příjemci podpor de minimis registrovaný přístup na portál eAGRI umožní zobrazení údajů o podporách de minimis, které mu byly poskytnuty. Žadatel o přístup na portál eAGRI za tímto účelem vyplní „Žádost o přístup do portálu eAGRI pro příjemce podpor de minimis“. Registrovaný přístup na portál eAGRI je určen pro všechny příjemce podpor de minimis bez ohledu na odvětví, ve kterém působí (tedy i pro příjemce mimo odvětví zemědělství).

Přihlašovací jména začínající hodnotou 98 si může spravovat organizace/subjekt ve vlastní režii. Bez nutnosti návštěvy pracovišť SZIFu je možné účty zakládat, zneplatňovat a dále přidělovat role do systému LPIS, EPH a IZR. Podmínkou je, aby byl za organizici/subjekt ustanoven min. 1 administrátor, který potom agendu účtů 98 provádí za celou organizaci. O přidělení role administrátora organizace se žádá obdobným způsobem jako o přidělení uživatelského jméno začínající 99 - tj. na RO SZIFu. Formulář žádosti o udělení administrátorského přístupu je uveden níže.

Přílohy