přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Žádosti o přístup na portál eAGRI a do Portálu farmáře SZIF a o přístup do Portálu farmáře z důvodů plnění povinností vyplývajících z novely zákona č. 321/2004 Sb.

Žádosti jsou určené pro nové uživatele portálu eAGRI nebo portálu farmáře SZIF, kteří dosud nemají uživatelské jméno a heslo pro přístup do privátní zóny portálu.

Vytvořil: Ministerstvo zemědělství
Oddělení Centrální pracoviště registrů
Těšnov 65/17, Praha 1, 11000
EPO: Elektronické podání je možné
Oddělení pro podání
E-mailová adresa: podatelna@szifcz
datová schránka SZIF: jn2aiqd

E-mailová adresa: podatelna@mzecz
datová schránka MZe: yphaax8
Místo podání Regionální odbory SZIF

Přístup do Portálu farmáře (přihlašovací jméno a heslo) žadatel získá na podatelně Regionálních odborů SZIF a Centrály SZIF. O přístup je možné požádat i na  pracovištích v působnosti jednotlivých Regionálních odborů SZIF. Žadatel může podat žádost o přístup i prostřednictvím datové schránky nebo e-Podatelny s elektronickým podpisem.

Pokud fyzická osoba pošle žádost bez elektronického podpisu či datové schránky, pak bude jeho žádost zamítnuta a musí se osobně dostavit k ověření totožnosti na oddělení příjmu žádostí a LPIS. To samé platí pro osobu, která bude pověřena statutárním zástupcem firmy a nebude moci být identifikovatelná.

Noví žadatelé o přístup do Portálu farmáře z důvodů plnění povinností vyplývajících z novely zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství vyplní vzor "Žádost o přístup do portálu farmáře dle novely zákona č. 321/2004 Sb."

Přílohy