přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Statistiky pro držitele práv k odrůdám

Aplikace poskytuje průběžné informace o výsledcích uznávacího řízení porostů a osiva pro potřeby konkrétních majitelů práv k odrůdám. Záznamy jsou online přenášeny z Informačního systému Odboru osiv a sadby ÚKZÚZ (ISOOS), kde jsou průběžně aktualizovány. V rámci zpracování dat může aplikace vykazovat delší odezvy, které jsou úměrné rozsahu vrácených dat.

V průběhu sklizňového roku se mohou data průběžně měnit. Jejich finální podoba je vyznačena na každé sestavě údajem Úplnost dat: Ano. Data jsou poskytována od roku 2016 včetně.

Případné dotazy či připomínky k prezentovaným datům směřujte na

Odbor osiv a sadby, Za opravnou 4/4, Praha 5, 15006, odboros@ukzuzcz

 

Přístup do aplikace
 

Sestavy pro vlastníky odrůd - nutné přihlášení


Pro přístup do aplikace je nutné si nechat zřídit tzv. farmářský login, který zajišťuje SZIFu nebo MZe. Login musí být zřízen na firmu, kterou eviduje ÚKZÚZ (odbor osiv a sadby) jako držitele práv k odrůdám ve svém informačním systému. Pokud by po přihlášení do prostředí eagri.cz nebyl odkaz viditelný (viz ukázka níže) je nutné se obrátit na Odbor osiv a sadby, aby ověřili, že subjekt je veden jako držitel práv k odrůdám.

Vyhledávací parametry

Vstupem je zemědělský rok a volitelně druh a odrůda. Výběr odrůdy je vždy propojen s druhem.

Výstup dat

Aplikace poskytuje 3 základní sestavy:

 1. Přehled přihlášených množitelských porostů.
 2. Přehled přehlížených množitelských porostů.
 3. Přehled o množství a jakosti zkoušeného osiva.

Aplikace umožňuje různé výstupy:

 1. Ve formátu XML (pro účely importu do jiného SW).
 2. V tabulkové podobě (pro účely adhoc sestav).
 3. Ve formátové tabulkové podobě s mezisoučty po subjektech, odrůdách a druzích – struktura výstup odpovídající stávajícím sestavám, které ÚKZÚZ v současné době poskytuje.

Údaje jsou členěny do různých dimenzí:

 1. Druh.
 2. Odrůda.
 3. Subjekt/žadatel.
 4. Typ dat (Přihlášeno, neuznáno, uznáno, sestupněno).
 5. Kategorii (C1, SE1, atd).

Ukázka výstupů

Tabulková forma s možností exportu – tlačítko v pravém horním rohu sestavy.

 

 

XML formát

 

Pro párování číselník v XML výstup je možné využívat číselníkovou WS OOS_CIS01B, která vrací všechny číselníky používané v ISOOS.

Formátovaný excelový výstup