přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Webové služby Registru vinic

Service ID Název služby, popis Verze Typ1 Datový model3 WSDL23 Věcný popis
RVI_GCV01A Číselník vinic (GET_CISELNIK_VINICE)
služba pro získání aktuálního stavu číselníku vinic
01A BA prod
test
prod
test
Detail
RVI_GCV01B Číselník vinic (GET_CISELNIK_VINICE)
Služba pro získání aktuálního stavu číselníku vinic - verze B - rozšířená
01B BA prod
test
prod
test
Detail
RVI_GRV01A Data o vinicích (GET_DATA_VINICE)
Služba pro získání aktuálních dat o vlastních vinicích.
01A PF prod
test
prod
test
Detail
RVI_GRV01B Data o vinicích (GET_DATA_VINICE)
Služba pro získání aktuálních dat o vlastních vinicích včetně údajů o údajů párování vinic na DPB v LPIS a informace o kvalitě vazby.
01B PF prod
test
prod
test
Detail
RVI_PSK01B Prohlášení o sklizni (PROHL_SKLIZEN)
služba umožňuje podávat prohlášení o sklizni z lokálních SW - verze B
01B PF prod
test
prod
test
Detail
RVI_PZA01B Podání prohlášení o zásobách
Služba pro podání prohlášení o zásobách
01B PF prod
test
prod
test
Detail
RVI_PVH01A Výkup hroznů (PODPORA_VYKUPU_HROZNU)
Služba pro podporu výkupu hroznů
01A PF prod
test
prod
test
Detail
RVI_EVK01A Evidenční kniha obchodního zprostředkovatele
Veřejná webová služba, prostřednictvím které mohou obchodní zprostředkovatelé (OZ) zapisovat nové, editovat stávající, případně mazat záznamy v evidenční knize obchodního zprostředkovatele v Registru vinic.
01A PF prod
test
prod
test
Detail
RVI_PPR01B Prohlášení o produkci (PROHL_PRODUKCE)
Služba umožňuje podávat prohlášení o produkci z lokálních SW - verze B
01B PF prod
test
prod
test
Detail
RVI_VIZ01A Víno originální certifikace - import zatřídění
Služba poskytuje rozhraní pro vkládání rozhodnutí o zatřídění vín VOC a umožňuje ověřit data vůči Registru vinic na základní kontroly bez vložení do DB RV.
01A PF prod
test
prod
test
Detail
RVI_VOC01A Víno originální certifikace - čtení dat
Služba poskytuje odrůdy, subjekty a vinice subjektu evidované v Registru vinic k příslušnému VOC
01A PF prod
test
prod
test
Detail

  1. Typ služby - zabezpečení

    • BA - bez autorizace (služba nevyžaduje žádný prvek autorizace). Služba je volně dostupná veřejnosti.
    • PF - služba vyžaduje autorizaci minimálně na úrovni loginu do portálu farmáře a WS klíče
      (ve formátu vOKO-wss:Token), je možné použít i elektronický podpis (ve formátu xml:Signature). O zřízení přístupu do PF eAGRI lze požádat dle následujícího postupu.
  2. prod/test - obsah políčka u příslušné služby říká, zda je aktuálně daná služba vystavena na testovacím či produkčním prostředí, nebo na obou prostředích. Pokud je u dané služby v příslušném políčku k dispozici "WSDL" (je zde uveden text "WSDL", který zároveň slouží jako odkaz k jeho stažení), pak je služba na daném prostředí vystavena.

  3. Důležité upozornění! Mozilla Firefox (a některé další prohlížeče) nezobrazují XML korektně. Více informací najdete na stránce postupy.