přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Přehled webových služeb RDM

Kromě možnosti vkládání dat do Registru podpor malého rozsahu de minimis přímo prostřednictvím vlastní aplikace je možné předávat data do registru prostřednictvím webových služeb. Níže je uveden seznam všech dostupných webových služeb.

ZIP Aktuální dokumentace včetně ukázek vstupu a výstupu jednotlivých služeb Otevírá se do nového okna. (165 KB)

Service ID Název služby, popis Verze Typ
1 
WSDL
23 
RDM_CIS01A Číselníky RDM (GET_CISELNIKY)
Služba vrací seznam položek číselníků (dle zvoleného číselníku)
01A BA prod
test
RDM_EDI01A Úprava nebo zrušení podpory (PODPORA_EDIT)
Služba slouží pro úpravu nebo zrušení podpory dříve vložené do registru.
01A PF prod
test
RDM_INF01A Informace o subjektu (GET_INFORMACE)
Služba vrací informace o příjemci a přidělených podporách.
01A PF prod
test
RDM_POI01A Vložení podpory (PODPORA_INSERT)
Služba slouží pro založení subjektu, jeho účetních období a podpor do registru.
01A PF prod
test
RDM_POO01A Ověření podporu (PODPORA_OVERENI)
Služba slouží pro ověření možnosti poskytnout podporu.
01A PF prod
test
RDM_PUB01A Veřejné informace (PUBLIC)
Služba slouží pro čtení veřejně dostupných údajů z registru.
01A BA prod
test
RDM_SUS01A Vyhledání subjektu (SUBJECT_SEARCH)
Služba umožňuje vyhledáni subjektu v registru de minimis.
01A PF prod
test
RDM_TRP01A Přeměna podniků (TRANSORMACE_PODNIKU)
Služba slouží pro převod podpory na nové příjemce v rámci přeměny podniků.
01A PF prod
test
  1. Typ služby - zabezpečení

    • BA - bez autorizace (služba nevyžaduje žádný prvek autorizace)
    • PF - služba vyžaduje autorizaci na základě přístupového klíče, který je možné získat po přihlášení na eAGRI (ve formátu vOKO-wss:Token), je možné použít i elektronický podpis (ve formátu xml:Signature).
    • EP - služba vyžaduje autorizaci elektronickým podpisem (ve formátu xml:Signature)
  2. prod/test - obsah políčka u příslušné služby říká, zda je aktuálně daná služba vystavena na testovacím či produkčním prostředí, nebo na obou prostředích. Pokud je u dané služby v příslušném políčku k dispozici "WSDL" (je zde uveden text "WSDL", který zároveň slouží jako odkaz k jeho stažení), pak je služba na daném prostředí vystavena.

  3. Důležité upozornění! Mozilla Firefox (a některé další prohlížeče) nezobrazují XML korektně. Více informací najdete na stránce postupy.