přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Přehled požadavků

Registr Znění požadavku Stav realizace PZ Průběh zpracování PZ
LPIS Zakomponování exportu zemědělských parcel do aplikace DATAWELL pro zemědělce; vytvoření webbové služby na výpočet bufferu současně s provedením hromadného exportu  bufferů a zajištění dědičnosti vnitřních hranic zemědělských parcel; zdokonalení tisků záměr - definice PZ Požadavek na změnu je rozpracován.
LPIS Lokalizace včelstev v LPIS záměr - definice PZ V řešení  rozšíření spektra nástrojů v modulu EUP
LPIS Spárování evidence včelařů na SZR záměr - definice PZ Nezbytný  úkon pro realizaci lokalizace včelstev v LPIS
LPIS Publikace BPEJ pro veřejnost záměr - definice PZ Je třeba zajistit rozhodnutí , zda je možné geometrii BPEJ zveřejnit. Publikace BPEJ by se následně promítla do mapové části LPIS, služby WMS a DATAWELLU.