přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Vytvoření zemědělské parcely (ZP) na portálu farmáře

8.12.2015

Vytvoření zemědělské parcely

Parcely slouží k pojmenování pozemku a k zavedení osevního postupu. Bez založených parcel nelze evidovat hnojení, aplikace POR, pastvu, zelenou naftu, krmiva.

Pro úspěšné založení ZP je třeba dodržet následující body:

  • Na jednom DPB může být jedna nebo více parcel (založení více parcel na jednom DPB umožňuje evidovat souběžné pěstování více plodin na jednom DPB).

  • Výměra parcely nebo parcel v součtu musí odpovídat výměře DPB.

  • Na jedné parcele je vždy v jeden časový okamžik evidována jedna plodina.

  • Parcela nesmí mít účinnost před datem zaevidování (aktuální verze) DPB do LPIS.

  • Parcely se mohou seskupovat do větších celků tj. pastevních areálů.

Procesní postup založení ZP

Pro založení ZP je třeba aktivovat DPB poklikem v mapě nebo v seznamu DPB a na aktivním dílu půdního bloku  zobrazíme záložku „Zem. parcely“ a kliknete na ikonu „Nová parcela“.

Zde je třeba vyplnit název parcely a zvolit plodinu, nebo vybrat z číselníku „bez plodiny“ (u orné půdy skutečnou plodinu doplníme později) přes použití ikony „editace parcel“. Je možné také změnit přednastavenou platnost parcely. Nicméně je vhodné založit parcely k 1.1. kalendářního roku (travní porosty), či např. k 1.9. kalendářního roku (ornou půdu), od kterého budou zavedeny předmětné  evidence, osevní postup apod. Výměra zemědělské parcely se načítá automaticky a je shodná s výměrou DPB.  

 Podrobnější popis  je uveden v sekci uživatelské příručky LPIS

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem